Tutkimus kriittisten järjestemien riskeistä

Coromaticilta ilmestyi tänään tutkimus kriittisten järjestelmien riskeistä sekä niiden ylläpito- ja huoltotoimintojen tilasta, johon vastasivat yritysjohto ja kiinteistöstä vastaavat henkilöt Pohjoismaissa. Suurin osa pohjoismaisten yritysten kiinteistöpäälliköistä ilmoitti tutkimuksessa, että kriittisten järjestelmien toiminnan keskeytymisellä olisi vakava negatiivinen vaikutus yritystoimintaan, kun taas samaan aikaan yrityksillä on merkittäviä puutteita tilojen hallinnan ja valvonnan osalta.

Toimintakriittiset järjestelmät (Mission-critical systems) on termi infrastruktuurille, joka varmistaa virran saannin ja toimivan tietoliikenteen – näin varmistetaan esimerkiksi jouheva junaliikenne, sairaalan toiminta keskeytyksettä, palkanmaksu pankeissa ja kuntien jatkuva vesihuolto.

Coromaticin tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat huomattavia puutteita kiinteistön hallinnassa ja valvonnassa. Kuluneen kahden vuoden aikana lähes puolet (49%) vastaajista ei ollut tehnyt analyysiä liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä (Business Impact Analysis BIA). Analyysillä selvitetään kriittisen järjestelmän toimintahäiriön aiheuttamia riskejä yritykselle. Lähes yhtä moni (45%) vastaajista ilmoitti, että heillä ei ollut palvelutasosopimusta (Service level agreement SLA) omassa kiinteistössään kyseisenä ajanjaksona.

Samaan aikaan vastaajien tietoisuus liiketoimintariskeistä toimintahäiriön sattuessa oli korkea. Yli 70% vastanneista kertoi, että toiminnan keskeytyksellä olisi vakavia tai erittäin vakavia seurauksia yrityksen koko liiketoiminnalle. 25% arvioi, että kaikki yrityksen toiminnot vaarantuisivat häiriöaikana.

“Yritykset ja viranomaiset ymmärtävät, että hyvin toimiva kriittinen infrastruktuuri on ratkaiseva, jotta organisaatio voi selviytyä tehtävistään,” sanoo konsultti Göran Egnell, Coromaticilta. Samaan aikaan yritysjohtajat katsovat toiminnan varmistamistarvetta läpi sormien, mikä on erittäin huolestuttavaa.  Keskeytykset estävät organisaatiota toimimasta ja kehittämästä liiketoimintaa – ja ne vahingoittavat brändiä, vaikuttavat osakkeenomistajien sijoituksiin ja ovat jopa vaarallisia kansalaisille.

Tutkimus paljasti myös, että 37% vastaajista vältteli liiketoimintakriittisten järjestelmien investointipäätöksiä, koska päätöksenteon vaatimukset olivat liian monimutkaisia.

“Se, että useimmat kiinteistöpäälliköt ymmärtävät järjestelmien olevan liiketoimintakriittisiä, mutta samaan aikaan eivät tee investointeja niihin, on selvästi ongelma,” sanoo Egnell. “Monella organisaatiolla ei ole selkeää infrastruktuurin omistajuutta. Usein moni toimintayksikkö jakaa vastuun, joka luo epäselvyyttä. Kriittisten järjestelmien toimivuus on oltava johtoryhmän asialistalla – niin kuin talous, henkilöstöasiat ja myynti. Infrastruktuuri voi luoda tai tuhota yrityksen tulevaisuuden, mikäli sitä ei hoideta kunnolla.”

Tietoja tutkimuksesta
Tammi-maaliskuussa 2016 toteutettu online-tutkimus tehtiin yhteistyössä tutkimusyhtiö Mistatin kanssa. Tutkimukseen osallistui yli 330 toimintakriittisen tilan kiinteistöpäällikköä suuresta tai keskisuuresta pohjoismaisesta yrityksestä kaikilta toimialoilta. Vastaajat toimivat johtotehtävissä IT-, kiinteistö- tai talousosastolla.

Lisätiedot:
Goran Egnell, consulting services manager, Coromatic Group
Puh: +46 708 54 52 72
goran.egnell@coromatic.se
www.coromatic.com