Site operations

Site Operations -palvelussa Coromatic ottaa täyden vastuun Site Managment -palvelun lisäksi paikan päällä olevista toiminnoista (On-Site services).

Coromaticin sertifioitu henkilöstö vastaa paikan päällä suoritetuista päivittäisistä toiminnoista aina suunnittelusta korjaukseen ja kunnossapitoon sekä vaatimustenmukaisuustarkastuksiin ja muihin yksilöityihin tehtäviin. Asiakas johtaa kohdetta sovittujen palvelutasojen ja sakkojen avulla.
Coromatic ottaa vastuun kaikista paikan päällä suoritetuista tehtävistä, jotta kohteen toimintoja voidaan optimoida sen sijaan, että järjestelmä toimisi mahdollisimman alhaisin kustannuksin – tämä pidentää järjestelmän elinikää ja varmistaa, että se vastaa alan standardeja ja täyttää sidosryhmien vaatimukset.

Näin ollen asiakkaan ei tarvitse käyttää omaa teknistä henkilöstöä kriittisen järjestelmän ylläpitoon.

Järjestelmän ylläpitoon kuuluu

  • Järjestelmän hallinta (Site Management)
  • On-site palvelut
  • SLA pohjaiset sitoumukset ja sakot
  • Ei avainhenkilöstä riippuvaista palvelua
  • Suorituskyvyn ja kustannusten läpinäkyvyys

Ota yhteyttä

Suostumus