Kriittisen järjestelmän ylläpito

Onko yrityksenne toiminta suojattu sähkökatkoilta ja ylläpito varmistettu 24/7?

Katkeamaton virransyöttö ja häiriötön tietoliikenne ovat kriittisiä tekijöitä lähes kaikille nykyaikaisille organisaatioille. Tilapäiset häiriöt ovat yrityksille kalliita ja jopa vahingollisia. Coromaticiin kriittisten järjestelmien palvelujen avulla voitte varmistaa järjestelmänne toiminnan 24/7.

Kriittisten järjestelmäratkaisujen johtavana toimittajana Coromatic on luotettava kumppani yrityksellenne. Meillä on kokemusta monilta eri aloilta: varmistamme pankin tietoliikenteen UPSeilla, turvaamme sairaalan toimivuuden varavoimalla ja varmistamme konesalien jäähdytystä.

Yhteistyö alkaa aina kriittisen infrastruktuurin perusteellisella analyysillä, jossa Coromatic kartoittaa järjestelmän nykytilan, arvioi riskit sekä selvittää käyttökatkoksen vaikutukset organisaation liiketoimintaan. Ylläpidon ulkoistus säästää kustannuksia ja pidentää järjestelmän käyttöikää.

 

Coromatic CF life cycle

Järjestelmän hallinta eli Site Management

Järjestelmän hallinta eli Site Management tarkoittaa koko laitetilan hallinnan ulkoistamista. Palvelun etuja ovat parempi taloudellinen ennustettavuus, pienemmät tekniset riskit sekä järjestelmän ylläpito ja valvonta paikan päällä.

Site Management -palvelu sisältää:

 • Kohteen monitorointi ja raportointi
 • Budjetointi
 • Elinkaaren hallinta (sisältää takuun)
 • Tapahtumien hallinta
 • Tiimit ja ulkopuoliset toimittajat
 • Työmääräimet ja projektin hallinta
 • Vaatimusten mukaisuuden hallinta
 • Palvelutason hallinta
 • Optimointi ja automaatio
 • Dokumentoinnin hallinta
 • Kapasiteetin hallinta

Site Operations

Site Operations -palvelussa Coromatic ottaa täyden vastuun järjestelmän hallinnan lisäksi tiloissa olevista toiminnoista (On-Site Services). Sertifioitu henkilökuntamme vastaa paikan päällä suoritetuista päivittäisistä toiminnoista, kuten suunnittelu, korjaukset, kunnossapito, vaatimusten mukaiset tarkastukset sekä muut yksilöidyt tehtävät yhdessä sovittujen palvelutasojen ja standardien mukaisesti. Ette tarvitse omaa henkilöstöä kriittisen järjestelmän ylläpitoon.

Site Operations -palvelu sisältää:

 • Järjestelmän hallinta (Site Management)
 • On-site -palvelut
 • SLA-pohjaiset sitoumukset ja sakot
 • Sertifioitu tekninen ylläpitohenkilöstö
 • Suorituskyvyn ja kustannusten läpinäkyvyys

As a Service – investoi vain palveluun

As a Service tarkoittaa palvelutasosopimusta, jossa asiakas ulkoistaa esimerkiksi varavoimalaitteiden tai konesalin valvonnan, hallinnan ja huollot Coromaticille. Asiakkaanamme voitte päivittää kriittistä järjestelmää ilman omia laiteinvestointeja.

Coromatic voi vastata koko kriittisen järjestelmän toiminnasta tai osasta toimintoja. Tällaisia toimintoja ovat analyysi, strategia, suunnittelu, toteutus ja huolto. Huomioimme organisaationne erityistarpeet. Kehitämme ja mittaamme toimintaa yhdessä sovittujen tunnuslukujen (KPI) pohjalta.

Coromatic kantaa operatiivisen vastuun ja riskin laitteiston toimivuudesta ja ylläpidosta 24/7. Palvelutasosopimus määrittää palvelun laajuuden. Pyydä tarjous!

 


Ota yhteyttä

Suostumus