DCIM

Konesalin infrastruktuurin hallintajärjestelmän (DCIM) tärkein tehtävä on antaa kokonaiskuva konesalin tilasta. DCIM-ratkaisulla voi tehdä välittömiä, ennakoivia toimenpiteitä, ja järjestelmä pitää konesalin saavutettavuuden, tehokkuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn tasapainossa.

Coromatic tarjoaa järjestelmiä jatkuvaan infrastruktuurin ja työnkulun hallinnointiin sekä reaaliaikaisen tiedonkeruun, analyysit sekä informaationäytöt. Järjestelmä on yhdistelmä rautaa ja ohjelmistoja, ja se on suunniteltu kriittisiin ja monipuolisiin ympäristöihin.Ota yhteyttä

Suostumus