As a Service

Investoi vain palveluun

As a Service tarkoittaa palvelutasosopimusta, jossa asiakas ulkoistaa esimerkiksi varavoimalaitteiden tai konesalin valvonnan, hallinnan ja huollot Coromaticille. Laitteet voivat olla täysin uudessa konesalissa tai haluatte päivittää kriittisen järjestelmän laitteistoa ilman, että joudutte investoimaan laitteeseen.

Palvelua joko kokonaan tai osittain, sinun valintasi

Coromatic voi ottaa kokonaisvastuun ja riskin koko kriittisen järjestelmän toiminnasta tai osittain jostain määrätystä osasta toimintoja. Ja voimme tehdä niin koko prosessin osalta, johon kuuluvat analyysi, strategia ja suunnittelu, toteutus sekä huolto.
Otamme huomioon organisaatiosi erityistarpeet eri liiketoimintayksiköissä ja kehitämme mittarit, joilla järjestelmän toimintaa ja sen käytettävyyttä voidaan mitata. (key performance indicators, KPI). Tehokkuusindikaattorit voivat olla tiettyjä ennakolta määriteltyjä palvelutasoja tai tietty kapasiteettitaso. Tämän mittariston ja palvelutason perusteella veloitamme määräajoin maksun ennakkoon sovitun sopimuskauden ajan.
Coromatic kantaa operatiivisen vastuun ja riskin laitteiston toimivuudesta ja sen ylläpidosta.


as-a-service

Toimintaa keskeytyksettä – as a Service

Coromaticin kattava sitoutuminen merkitsee, että asiakkaan tilojen ympärivuorokautinen toiminta varmistetaan. Coromaticin palvelutasosopimukset takaavat, että kaikki työ, kulutustavarat ja muut osat sisältyvät jatkuvaan palvelumaksuun. Coromatic selvittää yhdessä asiakkaan kanssa heidän tarpeensa sekä niiden mukaiset mittarit, joiden avulla raportoimme asiakkaalle.


Ota yhteyttä

Suostumus