Yllapito

Kriittisten järjestelmien ylläpito

Miten teidän datayhteyksien ja päivittäisen toiminnan turvaaminen sähkökatkoilta on turvattu ja onko ylläpito 24/7 kunnossa? Vakaa virran jakelu ja tietoliikenne ovat keskeisessä asemassa lähes kaikkien nykyaikaisten organisatioiden toimivuuden ylläpitämisessä. Digitaalisessa maailmassamme ei ole tilaa sähkökatkoille tai tietoliikennehäiriöille. Useimpien organisaatioiden ydinliiketoiminnalla on suuria vaatimuksia kriittisen järjestelmän toimivuudelle ja häiriöt niissä ovat kalliita tai jopa vahingollisia koko yrityksen liiketoiminnalle. Coromaticilla on palvelutarjonta, joka voi lievittää tätä kipua ottamalla vastuun kriittisen järjestelmän jatkuvasta toiminnasta 24/7.

Ylläpito on osa DNA:tamme

Kriittisten järjestelmäratkaisujen johtavana toimittajana Coromatic takaa asiakkailleen heidän kriittisimpien järjestelmien toimivuuden. Tämä on ydinosaamistamme ja toimintamme tärkein tavoite. Olkoon kohteena pankin tai pääkonttorin tietoliikenteen varmistaminen UPSeilla, sairaalan toimivuuden turvaaminen varavoimalla tai konesalin toiminnan ylläpito jäähdytyksellä, Coromatic toimii kumppaninasi teknisten ammattilaisten voimin.

Yhteistyö alkaa aina kriittisen infrastruktuurin perusteellisella analyysillä, mukaan lukien sen nykytila, siihen liittyvät riskit ja liiketoiminnan keskeytymisen vaikutukset organisaation toimintaan.

Coromatic CF life cycle

Coromatic ottaa vastuun kaikista järjestelmään liittyvistä ylläpitotehtävistä sen toimivuuden optimoimiseksi. Tämä takaa mahdollisimman alhaiset käyttökustannukset ja pidentää järjestelmän elinkaarta.


Ota yhteyttä

Suostumus