Ratkaisut infrastruktuuriin

Väestönkasvu, nopea kaupungistuminen ja kestävä kehitys ovat kaikki tekijöitä, jotka kasvattavat teknisen infrastruktuurin kuten liikenneverkon, energia- jäte-, vasihuollon kysyntää. Coromatic ratkaisut infrastruktuuriin pitävät sisällään esimerkiksi UPS-laitteet ja varavoimalaitteet julkisiin rakennuksiin, satamiin, lentokentälle ja rautateille.

Jatkuvat investoinnit laitteiston modernisointiin ja yläpitoon ovat välttämättömiä, jotta infrastruktuurin toiminta jatkuu keskeytyksettä. Tavoitteena on vähentää käyttökustannuksia ja parantaa liikenteen kapasiteettia ja liikenneverkon yleistä laatua.


Coromatic, avbrottsfri kraft för järnväg

Ratkaisut infrastruktuuriin ja niiden kriittisyys

Yhteiskunnan toiminnoille tärkeimpiä infrastruktuureja kutsutaan kriittisiksi infrastruktuureiksi. Useat yhteiskunnan eri alat, esimerkiksi pankki- ja rahoitusala, liikenne ja jakelu, energia, yleishyödylliset laitokset, terveydenhuolto, elintarvikehuolto, viestintä ja tärkeimmät valtion palvelut sisältävät osin kriittistä infrastruktuuria.

Kriittinen infrastruktuuri voidaan jakaa fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin, joista Coromatic tarjoaa palveluja näille sektoreille:

  • Energialaitokset ja -verkot (esimerkiksi sähkön, öljyn ja kaasun tuotantolaitokset, varastointi- ja jalostuslaitokset, sekä siirto- ja jakelujärjestelmät)
  • Viestintä- ja tietotekniikka (esimerkiksi televiestintä- ja yleisradiojärjestelmät, tietokoneohjelmistot ja -laitteistot, sekä viestintäverkot kuten puhelinverkko tai Internet)
  • Rahoitusala (esimerkiksi pankki-, arvopaperi- ja sijoituspalvelut)
  • Terveydenhuolto (esimerkiksi sairaalat, terveydenhuoltolaitokset ja veripalvelu, laboratoriot ja apteekit, etsintä- ja pelastuspalvelut, hätäpalvelut)
  • Elintarvikkeet (esimerkiksi elintarviketurvallisuus, tuotantovälineet, tukkujakelu ja elintarviketeollisuus)
  • Vesi (esimerkiksi padot, sekä veden varastointi, käsittely ja vesiverkostot)
  • Liikenne (esimerkiksi lentokentät, satamat, rautatiet, julkisen liikenteen verkot, liikenteenvalvontajärjestelmät)
  • Vaarallisten aineiden tuotanto, varastointi ja kuljetus (esimerkiksi kemialliset, biologiset ja radiologiset aineet, sekä ydinmateriaali)
  • Julkinen sektori (esimerkiksi peruspalvelut, laitokset, tietoverkot)

Ota yhteyttä