Ratkaisut ICT-järjestelmiin

ICT-ala on uusien teknisten innovaatioiden kehittäjä ja sovellusten tuottaja, joka tarvitsee toiminnan ylläpitämiseen myös perinteisempiä, toimintaa ylläpitäviä ratkaisuja, kuten varmaa sähkönjakelua ja varavoimaa, energiatehokasta prosessijäähdytystä ja näiden laitteiden ylläpitoa.

Tietoverkot ja konesalit – käytettävyys on tärkeintä ICT-järjestelmissä

Odotukset tietoverkon osalta kasvavat jatkuvasti. PoE (Power over Ethernet) ja verkon älykkyys lisäävät saatavuutta koskevia vaatimuksia. Erilaiset säädökset asettavat minimirajat tietoverkon ja konesalin käyettävyydelle ja turvallisuudelle. Suomessa on yleisesti käytössä VAHTI-ohje, joka sisältää tietoturvatasojen perus-, korotetun ja korkean tason vaatimukset.

VAHTI 2/2010 -ohjeessa todetaan seuraavasti:
”Tietoverkkojen ja tietojärjestelmien sisältämät laitteet ja komponentit tulee sijoittaa turvallisiin tiloihin (Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 1/2002). Järjestelmät tulee rakentaa siten, että toiminnan edellyttämä tietotyö voidaan suorittaa asetettujen käytettävyysvaatimusten mukaisesti.”

Lisätietoa laitetilojen turvallisuudesta löytyy em. VAHTI-ohjeesta ja KATAKRI:n fyysisen turvallisuuden auditointikriteereistä. Käytettävyysvaatimuksista löytyy lisätietoa esimerkiksi JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus -suosituksesta sekä ICT-varautumisen ja Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-hankkeen ohjeista.

Varmista käytettävyys ja auditoi tilat

Coromatic suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää useita konesaleja ja sähkönjakeluratkaisuja kriittisille järjestelmille vuosittain. Parhaiten pääset alkuun ottamalla asiantuntijan mukaan suunnittelemaan oman kriittistä järjestelmää tai pyydä asiantuntijamme auditoimaan tilanne. Lisätietoja auditoinnista löydät alla olevasta linkistä.Ota yhteyttä