DRUPS-järjestelmät

DRUPS-järjestelmät eroavat perinteisestä varavoimakone- ja  UPS- järjestelmästä. Useimmat keskeytymättömän virransyötön UPS-laitteet käyttävät akuston energiaa. Nämä laitteet ovat heti käyttövalmiina sillä hetkellä kun sähköverkko ei ole käytettävissä, mutta ne voivat varastoida vain pienen määrän energiaa. Usein niillä varaudutaan esim. 30 minuutin käyttöaikaan, suurilla akustoilla päästään toki pidempiinkin käyttöaikoihin. Jotta saadaan jatkuvaa virtaa, tarvitaan dieselgeneraattori varavoimajärjestelmäksi.

Pyörivä Diesel UPS-laite (DRUPS, Diesel rotary uninterruptible power supply) yhdistää akusto- tai vauhtipyöräkäyttöisen UPSin ja dieselgeneraattorin. Se pystyy varastoimaan kineettistä energiaa vauhtipyörällä. Kun sähköverkko vioittuu, vapautuu vauhtipyörään varastoitunutta energiaa sähkögeneraattorin käyttöön, joka jatkaa virransyöttöä keskeytyksettä. UPS-järjestelmän toiminnot parantavat myös yleisen verkkovirran laatua silloin, kun verkkovirtaa on saatavana.


Tieto Drups case

DRUPSin edut

 • Järjestelmä mahtuu pienempään tilaan kuin perinteinen UPSin, akuston ja generaattorin yhdistelmä
 • Yksinkertainen tekniikka mahdollistaa jopa 50 vuoden käyttöiän
 • Yksi ainoa varavoimaverkko selkeyttää käyttöä
 • Varmennetun verkon sisäiset oikosulkuvirrat eivät aiheuta uhkaa sähkön katkeamiselle
 • Impedanssin ansiosta voidaan rakentaa suuriakin verkkoja
 • Laite tarvitsee huoltoa harvemmin
  • Laitteelle tehdään vain kerran vuodessa huolto, jossa se pysäytetään n. 9 tunnin ajaksi. Kuormaa ei kuitenkaan tarvitse ajaa alas, vaan silloin joko toimitaan muiden DRUPS laitteiden varassa tai ohitusverkolla huollon ajan.
  • Laite ei tarvitse akkuja, joka vähentää ongelmajätettä ja vikaantuvia pisteitä (ei akkujen vaihtoa)
  • Laajempi huolto tehdään noin 10 v. välein (mm. huimamassa)

DRUPS-järjestelmän ominaisuudet

 • Lähtöjännitteen pitäminen vakiona NB-kuorman puolella.
 • Parempi tehokerroin verkkovirtapuolella.
 • Energian varastointi kineettisessä muodossa, jolloin energiaa on tarvittaessa saatavana välittömästi.
 • Energian muuntaminen tarvittaessa kineettisestä energiasta sähköenergiaksi.
 • Hätäenergiansyöttö energianlähteestä, joka pystyy syöttämään virtaa kestoltaan ennakoimattomien sähkökatkojen aikana.
 • Suuri oikosulun sulkemiskyky, pystyy rajoittamaan vian yhteen ryhmään.

Drups-järjestelmät soveltuvat hyvin kohteisiin, joiden täytyy toimia 24/7 keskeytyksettä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja konesalit. Niiden etuna on luotettavuus ja harvemmat huoltovälit, koska akustoa ei tarvita. Ne vievät myös vähemmän tilaa juuri siksi, että akustoa ei tarvita.

Coromatic on toimttanut Drups-järjestelmän esimerkiksi Tieto Oyj:lle. Lue lisää linkistä alla.


Ota yhteyttä

Suostumus