Tutkimus: Suuria puutteita digitaalisen infrastruktuurin hallinnassa

Jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna Coromatic on tehnyt kriittisten infrastruktuurien, kuten konesalin omistajille kyselyn. Tulokset osoittavat, että kriittisen infrastruktuurin häiriöt vaikuttavat yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen. Kuitenkin monien organisaatioiden infrastruktuurin hallintaa voidaan parantaa.

“On huolestuttavaa, että vielä neljäntenäkin vuonna havaitsemme yritysten parantaneen vain vähän kriittisten infrastruktuuriensa hallinnointia ja valvontaa. Digitalisaation kiihtyessä perusinfrastruktuurin täytyy olla priorisoitu ja riskiarvioitu pystyäkseen tukemaan yrityksen liiketoimintaa, Jos näin ei ole toimittu, vaarannatte tärkeät julkiset palvelut ja yksityisissä yrityksissä menetätte kaupallista arvoa,“ toteaa Coromaticin Göran Egnell, Head of Advisory Service.

Head of Advisory Service


Tutkimus osoittaa päättäjien olevan tietoisia keskeytysten vaikutuksista yrityksen toimintoihin. 74 prosenttia vastaajista totesi kaikkien tai useiden toimintojen vaarantuvan äkillisessä häiriötilanteessa. Keskeytyksistä tulee nopeasti merkittävä ongelma – 16 prosenttia vastaajista toteaa yritystoimintojen kärsivän millisekunneissa ja 27 prosentin mielestä toiminta vaarantuu sekunneissa tai minuuteissa katkoksen jälkeen.

Analyysit ovat jääneet puolitiehen

Päättäjien tietoisuudesta huolimatta monet organisaatiot eivät pysty ohjaamaan ja hallitsemaan infrastruktuuriaan. Yli puolet organisaatioista (52 %) ei ole koskaan tehnyt
toimintaan kohdistuvien vaikutusten analyysiä (BIA, Business Impact Analyses), jossa selvitetään liiketoimintaan vaikuttavien toimintojen kriittisyys ja haavoittuvuus.
Lähes yhtä moni vastaajista (38 prosenttia) ilmoitti, ettei ollut koskaan saanut johdolta infrastruktuurin palvelutasovaatimuksia, jotka määritellään palvelutasosopimuksissa (SLA, Service Level Agreement).

“Kaikki ovat tietoisia siitä, että katkoksia tapahtuu monista eri syistä: teknisistä ongelmista, inhimillisistä erehdyksistä tai säästä, kuten näimme usein tänä kesänä. Johtoryhmien on panostettava jatkossa digitaaliseen infrastruktuuriin samalla tavalla kuin muihin yritystoimintoihin, ja asetettava selkeät tavoitteet strategialle, toiminnalle ja seurannalle “, sanoo Göran Egnell.

Vastaajilta kysyttiin myös tärkeimpiä tekijöitä liiketoimintakriittisen infrastruktuurin kehittämiseksi. Kaksi merkittävintä tekijää olivat riskien vähentäminen (35 prosenttia) ja häiriönsietokyky (27 prosenttia). Useimmat vastaajat (59 prosenttia) totesivat myös, että pitkäikäisyys on tärkeä tekijä infrastruktuuriin liittyvissä investointipäätöksissä.  Kuitenkin vain 40 prosenttia kertoi aikovansa optimoida infrastruktuurin energiankulutuksen.

“Toivon, että näemme parannuksia ensi vuoden tutkimustuloksissa. Oikein toteutettuna kriittisen infrastruktuurin turvaaminen ja hallinta ei ole sen monimutkaisempi tehtävä kuin muidenkaan yritysten toimintojen turvaaminen ja hallinta. Infrastruktuuritarpeen analysoinnin tulee perustua organisaation vaatimuksiin; tehdään tarvittavat muutokset nykytilaan, asetetaan selkeät tavoitteet ja seurataan tavoitteiden toteutumista jatkuvasti”, tiivistää Göran Egnell.

Tietoa tutkimuksesta

Verkkokysely toteutettiin yhteistyössä tutkimusyhtiön Mistatin kanssa helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyyn osallistui yli 240 kriittisistä tiloista vastaavaa päättäjää suurista ja keskisuurista yrityksistä useilta eri toimialoilta Pohjoismaista. Vastaajat toimivat johtotehtävissä tietotekniikassa, kiinteistöjohtamisen rahoituksessa sekä muilla toimaloilla.

Lue koko englanninkielinen raportti tästä