Tutkimus osoittaa: vastaajista yli 50% lisää konesali-investointejaan

Coromatic toteutti Site Management -tutkimuksensa jo viidennen kerran. Vuosittaisessa tutkimuksessa mitataan kriittisistä järjestelmistä vastaavien johtajien asenteita investointeihin, riskienhallintaan ja tärkeimpiin turvallisuusnäkökohtiin.

Monien alan johtavien toimijoiden mukaan internetiin kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa 20 – 30% vuodessa. Verkkoon liitettävien esineiden määrää kasvattavat uudet innovaatiot, kuten älyautot ja -kodit sekä digitalisoidut varasto- ja logistiikkaratkaisut. Lisääntyvä tiedon määrä verkossa vaatii myös investointeja digistruktuuriin.

Yritysten investoinnit kasvavat seuraavan kahden vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan reilut 57% vastaajista lisää investointejaan 5 -15% ja yli neljännes investoi saman määrän kuin nyt. Suorituskyvyn parantaminen, kustannusten vähentäminen ja riskien minimointi olivat tärkeimmät investointien syyt.

Yllättäen vain 6% ilmoitti kriittisen järjestelmän kestävän kehityksen investointien olevan tärkeä tekijä ja se kuvattiin yleensä vain yhdeksi monista merkittävistä tekijöistä investointipäätöksiä tehtäessä. Itse koen, että vastuullisuuteen kannattaa investoida, sillä se luo uutta liiketoimintaa. Konesalialan energiankäyttö tulisi hyödyntää kierrättämällä datakeskuksen lämpö esimerkiksi kaukolämpöverkkoon. Tästä kollegani Janne Puranen kirjoittaa blogissaan

Häiriöt verkossa lamaannuttavat liiketoimintaa

Kriittisistä tietojärjestelmistä vastaavista päättäjistä kolmasosa totesi, että häiriöt vaarantaisivat yrityksen koko toiminnan, ja noin puolet vastaajista ilmoitti, että häiriöillä olisi erittäin merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Eli noin 80% vastaajista oli sitä mieltä, että häiriöt ovat todellinen riski liiketoiminnan jatkuvuudelle.

19% vastaajista ei pysty jatkamaan liiketoimintaansa lainkaan, mikäli katkos kestää sekunnin tai pidempään. Viime vuonna vastaava luku oli 16 %. 60%:lle vastaajista kriittinen raja on minuuteista tuntiin.

Toisaalta tietojärjestelmistä vastaavat päättäjät eivät saa riittävästi resursseja järjestelmien riskianalysointiin: 30 % päättäjistä piti resurssipulaa esteenä ja 20% koki, ettei yritysjohto priorisoi riskianalysoinnin tarvetta.

Tutkimuksesta voimme päätellä, että yritysjohto ei huomioi riittävästi digitaalisen infrastruktuurin häiriöiden aiheuttamia valtavia liiketoimintariskejä. Aikaisempiin vuosiin verrattuna yhä useampi vastaajista uskoi katkostilanteiden olevan liiketoimintariski.

Aikajänne, jossa yritys voi ylipäätään toimia häiriötilanteessa, lyhenee koko ajan. Tämä johtuu lisääntyneestä verkkoliikenteestä sekä nopean tiedonsiirron kasvaneista vaatimuksista.

Myös yritysjohdon tulisi nähdä liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja varmistaa riittävien digistruktuuri-investointien lisäksi toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa.

Tutkimus on toteutettu verkossa tutkimuslaitos Mistatin toimesta touko-kesäkuussa 2019. Tutkimukseen vastasi 260 kriittisistä järjestelmistä ja konesaleista vastaavaa johtajaa suurissa ja keskisuurissa pohjoismaisissa yrityksissä eri toimialoilla. Vastaajat toimivat IT-, kiinteistönhallinta- ja rahoitusaloilla.

Lue koko tutkimus Site Management Survey 2019

Taina Ahti-Aalto
Maajohtaja, Coromatic Oy
taina.ahti@coromatic.fi