Tukholman sairaalan varavoimajärjestelmän uudistaminen

Elämälle kriittinen virranjakelu

Etelä-Tukholman keskussairaala, SÖS, on kuin oma yhteisönsä. Noin 100 klinikkaa ja yksikköä muodostavat sairaalan, joka palvelee potilaita läpi elämän. SÖS on päivystyssairaala, jossa hoidetaan vuosittain145 000 äkillisen sairauden tai tapaturman kohtaamaa uhria. Noin 70 prosenttia sairaalan leikkauspotilaista on hätätapauksia. SÖS on myös yksi maan suurimmista synnytyslaitoksista, sillä siellä syntyy noin 7 000 lasta vuodessa. Kaiken tämän on jatkuttava häiriöittä – riippumatta sähkökatkonpituudesta.


Coromatic avbrottsfri kraft för sjukvård

Taustaa

Sairaalassa on parhaillaan käynnissä merkittävät rakennustyöt ja nämä ovat vaikuttaneet varavoimajärjestelmän sijaintiin ja suunnitteluun. Coromatic oli jo vuonna 2001 mukana edellisen varavoimajärjestelmän asennuksessa. Tämä järjestelmä on nyt korvattu väliaikaisella konttirakenteisella ratkaisulla, joka toimii varavoimalaitoksena kunnes uusi, pysyvä järjestelma on asennettu
uuteen rakennukseen.

Ratkaisu

“Sairaalan varavoimajärjestelmä tuottaa sähköä kaikkiin rakennnuksiin ja toimintoihin sähkökatkon ajaksi”, sanoo Jonas Wetterberg Veolialta, joka vastaa kaikista teknisistä toiminnoista ja niiden ylläpidosta rakennuksien omistajalle, Locumille. “Meillä on nykyään viisi 40 jalan konttia, jokaisessa 2,045 kVA (1,636 kW) dieselgeneraattori ja yhdessä korkean jännitteen keskus.
Varavoimajärjestelmän kokonaiskapasiteetti on vähän yli 8 MVA (6.4 MW)”. Varavoimajärjestestelmä on suunniteltu ja sovitettu toimimaan 7 päivää ilman yhteyttä sähköverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että dieselsäiliöissä on polttoainetta yhden viikon ajaksi ennen kuin ne täytyy täyttääuudelleen toiminnan turvaamiseksi.

Tulos: Haastava napanuoran katkaisu

Varavoima on yksi tämän valtavan rakennusprojetin osa, joka sisältää sähköasemien ja muuntajien korvaamisen uusilla laitteilla. Samalla kun tätä työtä tehdään, kaiken pitää toimia sairaalassa normaalisti. Toinen iso haaste oli leikata vanhan varavoimajärjestelmän napanuora ja siirtää tuotanto väliaikaiseen varavoimakoneikkoon. “Kaikkiin sairaalan toimintoihin tehtiin kattava arviointi yhdessä Coromaticin kanssa. Arviointi sisälsi kaikki sähkön ja vedenjakelusta aina tietokoneiden ja konesalien jäähdytykseen asti. Halusimme jopa arvioida leikkausosastojen ilmanlaadun. Tarkoituksena oli turvata kaikki toiminnot ja
tunnistaa tarkasti ne epäkohdat, jotka uhkaavat jatkuvaa toimintaa,” kertoo Jonas Wetterberg ja jatkaa: “Kaikki odotuksemme ylittyivät ja siitä saamme kiittää Coromaticin vahvaa osaamista tällä alalla ja heidän panostaan tiimissämme. Yhden tai kahden vuoden päästä on aika ottaa käyttöön uusi pysyvä varavoimaratkaisu ja irrottaa nykyinen konttipohjainen väliaikaisratkaisu käytöstä”.

Sairaalan nykyinen konttipohjainen ratkaisu on Coromaticin omistuksessa ja vuokrattu Locumille avaimet käteen-sopimuksella sisältäen ylläpidon ja huollon. “Varavoimaratkaisun toteutuksessa kaikkien palastenkokoaminen oli moniputkainen logistinen haaste. Mielestäni Coromatic hoiti kaikki asiat erittäin ammattimaisesti. On ollut helpottavaa saada heidät joukkueeseemme”, Jonas Wetterberg kiteyttää.

Lue koko case-kuvaus