Sertifikaatti

ISO-sertifikaatti (ISO 9001 ja ISO 14001) on myönnetty koko Coromaticin konsernille sekä sen jokaiselle toimintayksikölle Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. ISO-järjestelmä ja sen myötä kehitetyt toimintamallit ja prosessit ohjavat toimintaamme laadun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden osalta.

Auditoinnit ja prosessit

Kaikki Coromaticin pohjoismaiset toimipisteet auditoidaan niin, että koko sertifioitu järjestelmä tulee arvioiduksi kerran kolmessa vuodessa. Teemme myös sisäisiä auditointeja ristiin eri maiden välillä ja kullekin prosessille on nimetty prosessin omistaja, joka vastaa prosessien kehittämisestä.

Laatujärjestelmä ja siihen liittyvät prosessikuvaukset ja ohjeistukset ovat jo tällä hetkellä kaikkien toimipisteiden käytössä. Laatusertifikaatti on jatkuvan työn tulos ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen Coromaticilla.


Coromatic ISO-sertifikaatti

Coromaticin kriittisen järjestelmän operointimalli eli CFOPS Framework

Coromatic haluaa olla houkutteleva, huolehtiva ja kehittävä työnantaja alan parhaimmille tekijöille. Tarjoamme henkilöstöllemme kriittisen järjestelmän operoinnin koulutus- ja tutkinto-ohjelman, jonka avulla työntekijämme parantavat kriittisen järjestelmän hallinnan osaamistaan, ja samalla verkostoituvat Pohjoismaissa.

Coromatic Academy

  • Pohjoismainen CFOPS Framework -koulutusohjelma sisältää mm.
  • kriittisen järjestelmän operoinnin käytännöt ja sovellettavuus OCP:hen
  • EN 15221:n normien mukaisia järjestelmän operointikäytäntöjä
  • ITIL® perusteet
  • EN 50600
  • Uptime Instituutin® operatiivisen kestävän kehityksen mallin

CFOPS Framework -koulutusohjelman ja sen kirjallisen loppukokeen suorittamisesta annetaan tutkintotodistus. Koulutusohjelmaan sisältyy vierailu asiakkaan toimitiloissa sekä kotitehtäviä.

Koulutusohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015, ja yli 50 asiantuntijaa on suorittanut sen tähän mennessä.

Open Compute Project (OCP)

Open Compute Project (OCP) on organisaatio, joka jakaa datakeskustuotteiden suunnittelutiedot ja alan parhaat käytännöt yhtiöiden välillä. Tällaisia yrityksiä ovat mm. Facebook, IBM, Intel, Nokia, Google, Microsoft, Seagate Technology, Dell, Rackspace, Cisco, Goldman Sachs, Fidelity, Lenovo ja Alibaba Group.

OCP tarjoaa alustan immateriaalioikeuksien avoimelle jakamiselle ja kannustaa IT-teollisuutta kehittymään, kuten ohjelmistoteollisuuden avoimissa projekteissa on tehty.

Coromatic on kehittänyt CFOPS Framework mallin datakeskusten ja muiden kriittisten järjestelmien laadun ja hallinnoinnin kontrollointiin. Sitä käytetään parantamaan suorituskykyä, alentamaan kustannuksia ja riskejä sekä minimoimaan ympäristövaikutuksia markkinoiden nykyisten standardien mukaisesti.

Se luovutettu Open Compute Projectille, joka on hyväksynyt sen OCP:n kriittisen järjestelmän operointimalliksi. Järjestelmäoperaattorit voivat vapaasti hyödyntää mallia parhaana suositeltavana käytäntönä arvioidessaan toimintojaan OCP:n Facility Recognition -ohjelman mukaisesti.


Ota yhteyttä: cfopsadmin@coromatic.se


Ota yhteyttä

Suostumus