Ruotsin liikennevirastoon varavoimaratkaisu

Kriittisten järjestelmien varmistetun varavoiman ja tiedonsiirron johtava tarjoaja Coromatic on valittu Trafikverketin (Ruotsin liikenneviraston) varavoimaratkaisun toimittajaksi turvaamaan jatkuva virransyöttö sähkökatkostilanteissa. Vahvistetusti Coromatic on saanut julkisessa hankekilpailutuksessa kaksi sopimusta.

Sopimusten avulla Trafiverket haluaa varmistaa rautateiden viestintäverkon jatkuvan sähkönjakelun, sillä varavoimaratkaisulla on keskeinen rooli turvallisessa viestinnässä sähkökatkoksen sattuessa.

”Meillä on jo hyvin kehittynyt viestintäverkon varavoimaratkaisu, mutta parannamme edelleen tätä kriittistä infrastruktuuria useissa paikoissa eri puolilla maata. Kokonaisuudessaan sopimus kattaa noin 90 laitetilan kehittämisen”, sanoo Trafikverketin projektipäällikkö Christer Jonsson.liikennevirasto Coromatic

Varavoimalaitteistot toimitetaan räätälöitynä avaimet käteen -ratkaisuna. Ratkaisun suunnittelussa huomioidaan Trafikverketin erityisvaatimukset, jotka koskevat turvallisuutta, suunnittelua ja kestävyyttä. Varavoimalaitteistojen lisäksi Coromatic vastaa myös koko maassa Trafikverketin rautatieverkon kaikkien varavoimayksiköiden ennakkoon suunnitelluista ja äkillisistä huolloista.

”Coromatic yrityksenä täytti parhaiten varavoimalaitteistojen hankintavaatimuksemme. Merkittävä kokemus sekä vahva paikallisuus Ruotsissa tekevät yhtiöstä tärkeän varavoimapalvelujen tarjoajan,” sanoo Christer Jonsson.

 

Coromaticilla on laaja kokemus varmistettujen varavoimavoimaratkaisujen toimittamisesta yhteiskunnan kriittisille toiminnoille, ja se on jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä Trafikverketin kanssa. Uudet sopimukset syventävät tätä yhteistyötä entisestään.

”Trafikverketin päätös valita Coromatic varavoimalaitteistojen toimittajaksi sekä huoltokumppaniksi on luonnollisesti vahva näyttö tarjoamiemme ratkaisujen ja palveluiden laadusta sekä kustannustehokkuudesta,” sanoo Coromaticin Head of Critical Power, Robin Carlsson.

Lisätietoja:
Robin Carlsson, Head of Critical Power, Coromatic.
Tel: +46 (0)70 319 39 69
robin.carlsson@coromatic.se

Trafikverket
Trafikverket vastaa lento-, tie- ja rautatieliikenteen sekä merenkulun pitkän aikavälin infrastruktuurin suunnittelusta ja valtion omistamien teiden ja rautateiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisätietoja saat https://www.trafikverket.se.

Coromatic

Coromatic varmistaa kriittisten toimintojen virransyötön ja tiedonsiirron. Palvelemme 24/7 asiakkaitamme, jotta voimme varmistaa laitetilojen korkean käytettävyyden ja tuottavuuden, pelastaa ihmishenkiä turvaamalla häiriöttömän toiminnan sekä suojella ympäristöä optimoimalla energiankulutusta.

Asiakkaita ovat rahoitusala, IT-toimittajat, teleoperaattorit, sairaalat, maanpuolustus sekä organisaatiot, joilla on korkean digitaalisen yhteyden ja käytettävyyden vaatimukset.

Coromatic tarjoaa konsultointi-, toteutus-, ylläpito- ja huoltopalveluita. Suunnittelemme, rakennamme ja toimitamme energiatehokasta teknistä infrastruktuuria.

Coromaticilla on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa yli 500 työntekijää, ja se on toimittanut ratkaisuja ja palveluita yli 5000 yritykselle Pohjoismaissa. EQT on Coromaticin pääosakas. Lisätietoja saat www.coromatic.com