Kriittisten tilojen ratkaisut

Kriittisten tilojen ratkaisut eli kiinteistön tärkeimpien yksikköjen toiminnan kannalta oleelliset järjestelmät pitävät pyörät pyörimässä 24/7. Nyky-yhteiskunta on verkottunut ympäri vuorokauden. Elämämme ovat riippuvaisia digitaalisista ratkaisuista toimenkuvasta, määränpäästä ja toimialasta riippumatta. Sähkönsyötön ja tietoliikenteen häiriötön toiminta on ehto yritysten toiminnalle.

Työtehtävät eivät enää ole erillisiä suorituksia, kun kaikki asiat ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Me ajattelemme, että kaikki pienet ja suuret yksiköt ovat kukin omia konesalejaan. Vanhastaan yhtiöt rakensivat valtavia konesaleja tietoliikenteen tallentamiseen ja hallinnointiin.

Kun pilvipalvelut ja teollinen internet kehittyvät, yhtiöiden on tukeuduttava vakaisiin sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin säilyttääkseen yhteyden palveluihin ja informaatioon. Talon sisäisestä infrastruktuurista on tullut toiminnan ylläpitämisen keskushermosto.


Kriittisten tilojen ratkaisut

Kriittisten tilojen ratkaisut 20 vuoden kokemuksella

Coromatic on Pohjoismaiden johtava kriittisten tilojen ratkaisujen tarjoaja. Coromatic takaa asiakkailleen keskeytyksettömän ja ympärivuorokautisen toiminnan jatkuvan virransyötön ja tietoliikenteen avulla.

Kokonaisvaltaiset ja energiatehokkaat ratkaisut erottavat Coromaticin kilpailijoistamme. Coromatic tarjoaa kaiken kriittisiin tiloihin liittyvän strategiasta ja suunnittelusta integraatioon, huoltoon ja käyttöönottoon. Coromatic hoitaa kaiken.


Ota yhteyttä

Suostumus