IT-turvallisuus

Riskienhallinta eli hallittu IT-turvallisuus

IT-turvallisuus tarkoittaa yritykseen kohdistuvien uhkien arviointia ja hallintaa ennakkoon eli se on IT-laitteisiin ja tietoliikenteeseen kohdistuvien riskien hallintaa. Useimmat organisaatiot suojaavat IT-järjestelmänsä virushyökkäyksiltä. Mutta miten konesalin tai muiden kiinteistön kriittisten järjestelmien fyysinen laitteisto on suojattu?


IT-turvallisuus

IT-laitteistot (ja sen sisältämä arkaluontoinen data) ovat alttiita ilmankosteuden, vesivuotojen, sähkökatkosten ja tulipalon aiheuttamille vahingoille. Murtovarkauksien tai sabotaasin mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois turvallista konesalia rakennettaessa.

Fyysinen turvallisuus tarkoittaa suojaa sähkökatkoksilta, tulipaloilta, vesivahingoilta, räjähdyksiltä, savukaasulta, magneettisuudelta, murroilta ja sabotaasilta sekä ukkoselta ja muutoksilta jakeluverkon jännitteessä.

Sijoittamalla IT-järjestelmän murtovarmoihin, jäähdytettyihin konesaleihin ja asentamalla varavirtajärjestelmät, hälytysjärjestelmän ja pääsyvalvonnan Coromatic varmistaa, että fyysiset olosuhteet tukevat keskeytyksetöntä tuotantoa.

Coromatic tarjoaa useita ratkaisuja IT-turvallisuuden varmistamiseksi. Ratkaisut riippuvat siitä, miten kriittisiä järjestelmät ja tiedot ovat. Coromatic analysoi tarpeet asiakkaan kanssa, jotta heidän turva- ja hintatasoaan vastaavat ihanteelliset ratkaisut löydetään. Coromatic ottaa vastuulleen koko suunnittelun, asennuksen ja dokumentoinnin.


Ota yhteyttä

Suostumus