Häiriötön sähkönjakelu

Turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu on elintärkeää kaikelle liiketoiminnalle. Mitä keskeisempi toiminto, sitä suuremmat vaatimukset se asettaa sähkönsyötön varmistamiselle.


häiriötön varavoima

Häiriötön sähkönjakelu varmistaa toiminnan jatkuvuuden

Sähkönjakelun varmistamisessa on kyse liiketoiminnan suojaamisesta lyhyiltä ja pitkiltä keskeytyksiltä sekä IT-laitteiden suojaamisesta turhalta kulumiselta, jota heikkolaatuinen sähkönsyöttö aiheuttaa jopa laitteiden toimiessa normaalisti.

Coromaticin erikoisalaa ovat varavoimalaitteistot eli generaattorit (mobiilit ja jatkuvassa käytössä olevat), UPS-laitteet ja akustot. Toimitamme myös inverttereitä ja sähkönsyöttölaitteita, kuten latureita.

Coromaticin asiakkaat hyötyvät asiantuntijoidemme osaamisesta, teknisistä taidoista ja Coromaticin kumppanuuksista johtavien tuotevalmistajien kanssa, riippumatta siitä, onko projektissa kyse yhdestä tuotteesta vai laajasta kokonaisratkaisusta, joka sisältää suunnittelun, rakentamisen, dokumentoinnin ja käyttöönoton.

Coromatic tarjoaa luotettavaan sähkönsyöttöön runsaasti ratkaisuvaihtoehtoja, joita voi ottaa heti käyttöön tai räätälöidä yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi. Standardiratkaisuja voidaan esimerkiksi täydentää erikoistuotteilla ja tehdä kontelointeja useille IP-luokille tai EX-luokituksille (räjähdyksenkestävyys).

Jatkuva ja luotettava sähkönjakelu on monissa olosuhteissa välttämättömyys. Coromatic toimittaa varmistettuja sähkö- ja UPS-järjestelmiä yksinkertaisista, pienistä järjestelmistä monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Toimitamme keskeytyksetöntä sähköä konesaleista tietoliikennekeskuksiin, teollisiin ja merenkulullisiin käyttötarkoituksiin, sairaaloihin ja hätävalaistukseen. Toisin sanoen, Coromatic varmistaa sähkönsyötön kaikkialla, missä on oltava keskeytyksetön sähkönsaanti.


Ota yhteyttä