Ratkaisut

Coromaticin ratkaisut mahdollistavat datan saatavuuden silloin kun jotain odottamatonta sattuu. Olemme kriittisten järjestelmien, kuten konesalien ja varavoimaratkaisujen toimittaja, jolla on vahva osaaminen ja asiantuntijatiimit Pohjoismaissa. Nyky-yhteiskunta toimii jatkuvasti verkossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Ei ole väliä mitä teet, missä olet tai missä työskentelet, elämäsi on vahvasti riippuvainendigitaalisista ratkaisuista. Voidaan melkein sanoa, että ilman sähköä ja tietoliikennettä mikään ei toimi. Ilman niitä sairaala ei voi pelastaa ihmishenkiä, yritykset eivät tuota palveluja ja junat eivät kulje.

Ratkaisut, jotka varmistavat mukavuuden

Datan ja sähkön saatavuus on kriittistä ihmiselle, mutta myös yrityksen toiminnalle. Ennen jokaisella yrityksellä oli oma datakeskus eli konesali, mutta nyt niistä on tullut pilvipalveluiden myötä yhä suurempia yksiköitä, jotka varastoivat ja hallinnoivat dataa päivittäin yhä useammalle yritykselle. Silti jokaisessa yrityksessä on tarvetta sisäisille, langattomille verkoille ja sähkön saannin varmistukselle. Coromatic voi auttaa yritystä hallitsemaan toiminnan jatkuvuutta kaikissa olosuhteissa 24/7.


Video kuvaa, miten tuemme yhden asiakkaamme liiketoimintaa ja miten rakentamamme yksikkö toimii keskeytyksettä turvaamalla sähkönsaannin  ja tietoliikenteen erittäin haastavissa olosuhteissa. Pilvipalveluita ja esineiden internettiä hyödyntävät yritykset turvautuvat yhä vakaaseen verkkoon, joka on jatkuvasti kytkettynä sekä sisäisiin että ulkoisiin palveluihin ja dataan. Sisäisestä infrastruktuurista on tullut kaiken toiminnan kriittinen keskus.

Coromatic toimittaa kriittiset palveluratkaisut

Coromatic toimittaa kriittisen ratkaisuja Pohjoismaissa ja kaikkialla, missä asiakkaillamme on tarvetta näille palveluille. Käyttämällä palvelujamme asiakas voi luottaa siihen, että sillä on jatkuva yhteys sähköverkkoon ja tietoliikenne toimii.  Varmistamme, että organisaatiot voivat säilyttää liiketoiminta käynnissä keskeytyksettä ympäri vuorokauden.

Se, joka tekee meistä ainutlaatuisen, on kattava osaaminen energiatehokkuuden ja käytettävyyden parantamisessa.  Ratkaisut sisältävät kaiken strategiasta, suunnittelusta ja toteutuksesta aina huoltoon asti.


Ota yhteyttä

Suostumus