Lämmön talteenotto

Konesaleissa syntyvän hukkalämmön voi käyttää hyödyksi. Olemme tehneet useita projekteja, joissa hukkalämpö on otettu kiinteistön lämmitysjärjestelmän käyttöön tai lämpimän käyttöveden tuottoon ja näin saatu merkittäviä säästöjä energialaskuun. Energiaa ei ole järkevää heittää hukkaan. Jäähdytyksen ratkaisuissa se voidaan ottaa talteen kiinteistön lämmitysjärjestelmään tai lämpimän käyttöveden tuottoon. Coromatic tarjoaa lämpöpumput tehoalueelle  30 – 6000 kW.

Esimerkki toteuttamastamme lämmön talteenottoprojektista:
Case Fortum Ericsson


Ota yhteyttä

Suostumus