Prosessijäähdytys

Prosessijäähdytys on osa Coromaticin räätälöityjä ratkaisuja teolliseen ja tuotannolliseen ympäristöön. Kiinteistön teknisten tilojen jäähdytystarve on IT-laitteiden ja muiden teknisten laitteiden tuottaman lämmön seurausta. Nykyään ei käsitellä vain jäähdytystä vaan energian prosessointia ja sen uudelleen käyttöä. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin uudenlaiset, monikäyttöiset yhdistelmäkoneet (Integra), jotka tuottavat jäähdytystehon lisäksi lämpimän käyttöveden ja lämmitysveden toisistaan riippumatta.


prosessijäähdytys

Ota laajennettavuus huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Jäähdytysratkaisun valintaan kannattaa paneutua jo tilan suunnitteluvaiheessa. Jäähdytystarve kasvaa vuosien kuluessa kun laitteiston määrä tilassa lisääntyy. Tällöin on hyvä huomioida laajennettavuus ja tulevaisuuden tarpeet. Suunnittelun lähtökohtana on aina liiketoiminnan tarpeet. Kuinka kriittistä jäähdytys on toiminnan kannalta? Tuleeko hukkalämpöä, jota kannattaa hyödyntää esim. kiinteistön lämmityksessä?

Useita erilaisia ratkaisumalleja

Moderni kylmäkäytävä tehostaa konesalin jäähdytystä ja se tuo toivottua työskentelymukavuutta tilaan.

Ulkoilman viileyttä hyödyntävä vapaajäähdytys on myös energiatehokas ratkaisu konesaleihin tai teollisuuteen, joissa lämpötilan on pysyttävä tiettjen raja-arvojen sisällä vuoden ympäri. Vapaajäähdytys soveltuu hyvin myös mukavuusjäähdykseen toimitiloissa. Vapaajäähdytystä voi hyödyntää Suomen ilmastossa kesän lämpimiä päiviä lukuun ottamatta ja se on hyvin energiatehokas ratkaisu.

Vapaajäähdytyskone on vaihtoehto silloin kun kapasiteettia on riittävästi, esimerkiksi 20 kW jäähdytysteho 10 vuoden elinkaariennusteella muuttaa opexin positiiviseksi verrattuna suorahöyrysteiseen järjestelmään. Vapaajäähdytyksessä voidaan hyödyntää myös suoraan ulkoilman jäähdytystehoa, jolloin puhutaan suorasta vapaajäähdytyksestä.

Ota lämpö talteen

Konesaleissa syntyvän hukkalämmön voi käyttää hyödyksi. Olemme tehneet useita projekteja, joissa hukkalämpö on otettu kiinteistön lämmitysjärjestelmän käyttöön tai lämpimän käyttöveden tuottoon ja näin saatu merkittäviä säästöjä energialaskuun. Energiaa ei ole järkevää heittää hukkaan. Jäähdytyksen ratkaisuissa se voidaan ottaa talteen kiinteistön lämmitysjärjestelmään tai lämpimän käyttöveden tuottoon. Coromatic tarjoaa lämpöpumput tehoalueelle  30 – 6000 kW.

Coromaticin erikoisasiantuntijat työskentelevät uusimpien jäähdytysinnovaatioiden kanssa ja tarjoavat kokonaisvaltaisia avaimet käteen -jäähdytysratkaisuja pieniin ja suuriin tarpeisiin, aina pienistä sähkötiloista laajamittaisiin ja monipuolisiin laitetiloihin.

IT-laitteistojen nopean kehityksen rinnalla kulkee fiksujen ja energiatehokkaiden jäähdytysratkaisujen kehitys. Coromaticin henkilökunta päivittää alati tietämystään uusista teknologioista pystyäkseen löytämään optimaalisen ratkaisun jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen tilaan.

Hyvä jäähdytys on IT- ja teollisuusjärjestelmien toimivuuden varmistamisen perusedellytys. Laajan kokemuksemme myötä olemme huomanneet, että tehokas jäähdytys säästää sekä rahaa että luontoa.


Ota yhteyttä

Suostumus