Critical facilities advisory

Critical facilities advisory eli kriittisten tilojen konsultointipalvelut

Nämä konsultointipalvelut (Critical facilities advisory) auttavat teitä selvittämään nykytilan ja löytämään ne sähkönsaannin ja tietoliikenteen kohtaamat uhat, jotka saattavat vaikuttaa yrityksenne toiminnan jatkuvuuteen.

Toimintatavoilla on merkitystä

maailmassa, jossa jokainen ihminen ja asia ovat yhteyksissä toisiinsa, ei yksikään osasto voi toimia muista erillisenä kokonaisuutena. Töitä tehdään kellon ympäri, ja johdon on päästävä käsiksi oikeaan tietoon milloin ja mistä tahansa.

Investoiminen yrityksen kriittisiin tiloihin on entistä monimutkaisempaa. Kun uusia tuotantoyksiköitä tai pääkonttoreita rakennetaan, on lukuisia asioita huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, jotta yrityksen toiminta jatkuu keskeytyksettä ja optimaalisella tavalla. Tässä Coromaticin konsultointipalveluilla on tärkeä rooli.


Coromatic critical facilities advisory

Mitä teemme

Tarvekartoitusten avulla Coromaticin kokeneet neuvonantajat auttavat laatimaan strategian yrityksenne toiminnalle kriittisten tilojen toteuttamiseksi ja vastaavat niiden käyttöönotosta, jotta toimintanne voi jatkua keskeytyksettä.

Kustannussäästöt, lisääntynyt tehokkuus ja parempi suorituskyky ovat Coromaticin avainkonsepteja. Coromatic auttaa yrityksiä vahvistamaan hallintoprosessejaan sekä varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Coromaticin strategiset konsultointipalvelut perustuvat aina asiatietoon, analyyseihin, aiempiin kokemuksiin sekä alalla parhaiksi koettuihin käytäntöihin.

Miten teemme sen

Työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa. Sovimme työn suunnan ja laajuuden ennen aloitusta. Coromaticin neuvot perustuvat hyviksi havaittuihin työkaluihin kuten liiketoiminnan vaikutusarvioihin ja verrokkiorganisaatioiden analyyseihin. Näin autamme asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteet, jotka kriittisille tiloille on asetettu. Coromatic lähtee jokaiseen projektiin parantamaan asiakkaan suorituskykyä ja saavuttamaan tälle kustannussäästöjä.

Keitä olemme

Coromatic tarjoaa käyttöönne joukon kokeneita neuvonantajia, joilla on laaja kokemus strategisista muuttujista, jotka liittyvät kriittisten tilojen suunnitteluun ja käyttöön.


Ota yhteyttä

Suostumus