Palvelut

Yksilöllinen on optimaalista

Coromaticin palvelut koostuu ammattilaisten teettämistä analyyseistä eli tarvekartoituksista, suunnittelusta, yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta, asennuksista sekä huollosta ja kunnossapidosta. Meillä on vahva yli 20 vuoden kokemus kriittisistä järjestelmistä yli 50 eri maasta, joten voit luottaa, että saat yksilöllistä apua ja juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Yrityksen kriittisten tilojen ja järjestelmien – kuten konesalien, varavoima- ja jäähdytysjärjestelmien – suunnittelu edellyttää aina perusteellista tarvekartoitusta.


palvelut

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Suunnittelutyö alkaa aina tarvekartoituksella riippumatta siitä, onko kyseessä uuden konesalin rakentaminen vai keskeytymättömän toiminnan varmistaminen koko kiinteistössä tai sen osassa.

Tarvekartoituksen jälkeen asiantuntijamme ja asentajamme ohjaavat yrityksenne kohti viimeisteltyä ratkaisua, joka sisältää suunnittelun lisäksi yrityksenne tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja.

Turvaamalla sähkönsyötön ja tietoliikenteen varmistetaan, että asiakkaidemme liiketoiminta toimii keskeytyksettä vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä. Tätä kutsutaan kriittisten tilojen turvaamiseksi.


Ota yhteyttä

Suostumus