Konesalin auditointi

Konesalin auditointi on menetelmä, jolla teemme konesalillesi terveystarkastuksen.

Coromaticin konsultit tarkastavat ja analysoivat konesalin jokaisen komponentin erittäin laajan osaamisensa turvin. Tämän perusteella he antavat arvion konesalin nykytilasta ja suositukset toimenpiteistä, joiden avulla konesalista saadaan mahdollisimman turvallinen.

Konesalin auditoinnissa käydään läpi useita tarkastuksia, jotka määritelty dokumentissa Guide to physical information security in IT facilities (Swedish Civil Contingencies Agency, julkaisunumero MSB629 – joulukuu 2013).


Coromatic datacenteranalys

Konesalin auditointi kertoo nykytilanteen

Data Centerin analyysista saatava raportti on kattava arvio siitä, miten hyvin konesali sekä palvelin- ja tietoliikennetilat vastaavat nykyisellään MSB-standardeja, ja millä toimenpiteillä ne saadaan täysin suositusten mukaiseksi.

Konesalianalyysi arvioi seuraavat osatekijät:

  • Sähkö
  • Jäähdytys
  • Rakennus
  • Palovaroitin
  • Muut varoittimet
  • Massamuistien suojaukset
  • Dokumentointi
  • Huoltosopimus
  • Tilojen siisteys

Auditoinnin tuloksena asiakas saa kattavan analyysin järjestelmän toimivuudesta, käytettävyydestä ja energiatehokkuudesta.  Tulokset ja dokumentaatio ovat tämän jälkeen asiakkaan käytössä jatkotoimenpiteitä varten. Coromatic auttaa asiakasta tarvittaessa kaikissa konesali-infrastruktuurin liittyvissä suunnittelu-, toteutus- ja huolto-töissä.


Ota yhteyttä

Suostumus