Energiatehokkuus

Energiatehokkuus säästää selvää rahaa

Energiatehokkuus on nykypäivänä yksi yrityksen tärkeimmistä tavoista säästää käyttökustannuksia. Siksi on tärkeää selvittää kiinteistön energiataloudellinen tila ja kunto, säästömahdollisuudet, laitteiston käyttökustannukset ja tarvittavat korjausinvestoinnit.

Esimerkiksi konesalit käyttävät 1-2 prosenttia maailman yhteenlasketusta energiankulutuksesta ja niiden tuottama hukkalämmön tuotto ja energian kulutuksen osuus kasvaa koko ajan. Kasvihuonepäästöissä laskettuna konesalit ovat samalla tasolla lentoliikenteen kanssa.


energiakatselmus

Coromaticilla energiatehokkuuden parantaminen näkyy projektiliiketoiminnassa voimakkaasti. Teemme asiakkaillemme energin käytön tehostussuunnitelmia, joiden laskennallinen hyöty asiakkaalle voi olla jopa 30% vuotuiset säästöt energiankulutuksessa.

Coromaticin asiakkaiden näkökulmasta energiankäytön optimointi vähentää energiakuluja ja pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä, mikä on usein keskeinen osa asiakkaan identiteettiä ja brändiä.

Asiakkaat osaavat jo nykyään vaatia ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta konesalipalvelujen tarjoajalta. Samaan aikaan palveluntarjoaja joutuu miettimään keinoja, joilla kustannuksia voidaan säästää menettämättä käytettävyyttä ja turvallisuutta. Konesalikapasiteettia tarjoavalle asiakkaallemme toteutettu energiansäästöremontti toi mukanaan kaiken tämän; kustannussäästöt energiankulutuksessa, paremman PUE-arvon ja vikasietoisemman jäähdytysjärjestelmän.


Ota yhteyttä

Suostumus