Energiaoptimointi

Energiaoptimointi on parhaan ratkaisun etsimistä suuresta määrästä erilaisia vaihtoehtoja. On olemassa useita erilaisia ​​KPI-mittareita, joilla voidaan mitata energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia, kuten PUE (Power Usage Effectiveness), WUE (Water Usage Effectiveness) tai CUE (Carbon Usage Effectiveness). Lähtökohtanamme on kohteen energian kokonaiskulutus, josta tunnistamme kustannustekijät ja optimointimahdollisuuksia sen sijaan, että valittaisiin yksi KPI-mittari etukäteen. Jos meidän täytyy valita yksi mittari, se olisi NZE (Net Zero Energy Efficiency), joka ottaa huomioon jokaisen energiavirran yrityksessäsi. Meidän lähestymistapamme avulla saat selkeän liiketoimintamallin, joka kertoo tarvittavat toimet ja mitattavissa olevat suorituskykyilmaisimet, joilla voidaan vähentää energiakustannuksia. Coromatic on allekirjoittanut European Union Code of Conduct for Datacenters jäsenyyden ja tukenee asiakkaita saavuttamaan sertifioinnin.


energiaoptimointi

Energiaoptimointi ja -tehokkuuden auditointi

EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EDD 2012/27 / EU), kuten jäsenvaltion paikallisessa laissa todetaan, mukaan suuret yritykset ovat velvollisia tekemään laatuvarmistettu energiakatselmus vähintään neljän vuoden välein.
Energiakatselmus antaa vastauksia kysymyksiin kuten kuinka paljon energiaa vuosittain käytetään liiketoiminnan pöyrittämiseen. Energiakatselmus antaa myös ehdotuksia kustannustehokkaista toimenpiteistä, joiden avulla yritys voi ryhtyä vähentämään kustannuksia ja energiankulutusta ja siten parantamaan energiatehokkuuttaan

Energian uudelleenkäyttö

Monet kriittiset laitetilat tuottavat ylimääräistä lämpöä toiminnallaan; se voi olla tuotantolaitos, voimalaitos sekä sairaala tai yliopisto. Lämmön talteenotto tarkoittaa, että me löydämme tapoja hyödyntää energiaa, joka normaalisti menee hukkaan. Energia voidaan syöttää kaukolämpöön, mikä tarjoaa tulonlähteen asiakkaalle tai se voidaan käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin, kuten toimiston lämmitykseen. Kriittisen järjestelmän energiatuotannon uudelleenkäyttö lisää merkittävästi tehokkuutta, joka taas vähentää energiakustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjen samanaikaisesti. Tämä on myös usein osa asiakasyrityksen sosiaalista vastuunkantoa.

Energian kulutuksen seuranta

Kun energian käytön KPI-mittauksia suoritetaan ja valvotaan, voidaan yrityksen virrankulutusta hallita tehokkaasti. Seurantavälineiden käyttö antaa johdolle perusteet arvioida, analysoida ja optimoida toiminta. Käytännölliset tiedot kerätään ja järjestetään mielekkäästi.
Ylläpidä johdon hallintaa jatkuvalla seurannalla ja toistuvalla johdon raportoinnilla Coromaticin suorittaman energian hallintaprojektin avulla.Ota yhteyttä

Suostumus