Energiakatselmus

Energiakatselmus ja energiaoptimointi yhdeltä palveluntarjoajalta

Energiakatselmus on keino selvittää kiinteistön energiataloudellinen tila ja kunto, säästömahdollisuudet, tarvittavat korjausinvestoinnit ja niiden kannattavuus.

Esimerkiksi konesalit käyttävät 1-2 prosenttia maailman yhteenlasketusta energiankulutuksesta ja niiden tuottama hukkalämmön tuotto ja energian kulutuksen osuus kasvaa koko ajan. Kasvihuonepäästöissä laskettuna konesalit ovat samalla tasolla lentoliikenteen kanssa.

Coromaticilla painotetaan energiatyötä voimakkaasti – strategiasuunnittelusta jatkuviin tilatoimintoihin. Kokemuksesta tiedetään, että erilaiset ratkaisut energiankulutuksen optimoinnissa saavat aikaan valtavia säästöjä.

Coromaticin asiakkaiden näkökulmasta energiankäytön optimointi vähentää energiakuluja ja pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä, mikä on usein keskeinen osa asiakkaan identiteettiä ja brändiä.


energiakatselmus

Energiaoptimointi

Kun Coromatic toteuttaa kriittisten tilojen energiankäytön optimoinnin, hyödynnetään siinä kokemusta ja tietotaitoa, jonka olemme hankkineet kriittisen tilan täyden palvelun toimittajana. Osaamme tulkita laajoja kokonaisuuksia ja sen kaikkia yksityiskohtia.

Energiankäytön optimoinnissa on kyse siitä, että tila toimii mahdollisimman optimaalisesti sen yksilöllisellä laitteistolla.

Kun energiankäytön optimointi on valmis, kehitämme energiatehokkuusraportin, joka listaa keskeiset energiatehokkuuden osatekijät ja toimenpide-ehdotukset. Raportin perusteella Coromatic suunnittelee energiatehokkuuden seuraavan vaiheen yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Energian kierrätys – jäähdytyksestäsi tulee jonkun muun lämpöä

Jäähdytys on konesalin suurin energiankuluttaja. Yli 75 prosenttia konesalien sähköenergiasta muuttuu lämpöenergiaksi, joka on haihdutettava.

Hukkalämpö käytetään monissa tapauksissa uudelleen. Coromatic auttaa asiakkaitaan kehittämään tekniset ja taloudelliset edellytykset energian uudelleenkäyttöön, kuten omien ja muiden rakennusten lämmitykseen tai jälleenmyyntiin paikalliselle lämmönjakelijalle.

Energiasopimus

Coromaticilla on energiasektorin kanssa useita yhteistyö- ja sopimusmalleja, jotka takaavat pitkäaikaisen toiminnan ja matalan hintatason.

Rakennuksesta riippuen tavoitteita voi olla yksi tai useampia:

  • Olemassaolevan laitoksen muokkaus
  • Laitoksen nykyaikaistaminen
  • Järjestelmällinen ylläpito

Coromaticin ratkaisut mukautuvat tarpeisiisi, ja toimituksiimme kuuluvat:

  • Energia-asioista vastaava resurssi, mikäli sisäistä resurssia ei ole saatavilla
  • Coromaticin energiaraportti ja PUE/ERE-mittausten seuranta
  • Energiasopimus, jonka avulla asiakkaamme voi mitata ja seurata energiahyötyjä

Ota yhteyttä