Tietoliikenneverkon asennus

Tarkka ja hyvin mitoitettu tietoliikenneverkon asennus on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Lähetämme enemmän tietoa kuin ennen ja siksi Coromatic asentaa yhä useammin tietoliikenneverkkoja asiakkailleen. Konesalit kasvavat kooltaan, kaikki muuttuu nopeammin ja vaatimukset kasvavat myös tietoliikenneverkkojen osalta. Kaapelit kuljettavat dataa ja suuremmalla nopeudella kuin mitä olemme voineet pitää mahdollisena.

Kaiken dataliikenteen perustana on fyysiset kaapeliyhteydet

Vaikka langattomat yhteydet ovat lisääntyneet, se ei ole vähentänyt kaapelointia, vaikka näin on aiemmin uskottu. Kun kapasiteettia tarvitaan paljon, toimii kiinteä verkko WiFi:n rinnalla antaen kaivattua lisäkapasiteettia.

Samaan aikaan kun konesalit kehittyvät ja kasvavat, näemme modulaaristen, laajennettavien ja joustavien kuituratkaisujen määrän lisääntyvän, koska ne voivat käsitellä suurempaa kaistaleveyttä. Älykkäät ratkaisut rakentamisessa ja PoE:n (Power over Ethernet) yleistyminen lisäävät kaapelin käyttöä.

Tietoliikenneverkon asennus osana kiinteistöä

Kiinteistä verkoista on tullut liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Siksi jokaisessa kiinteistössä tulee kiinnittää huomiota kaapelointiin ja jos kiinteistössä on ATK-laitetila, on suositeltavaa, että tilanne selvitetään analysoimalla nykyinen tilanne ja ymmärretään tulevaisuuden tarpeet.

Coromatic auttaa mitoituksessa ja kaapeloinnin suunnittelussa ja asennuksessa kaikissa kriittisissä kohteissa.


Ota yhteyttä

Suostumus