Konesali

Coromaticilla on laaja kokemus konesali ja palvelintilojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Konesali on yrityksen tietoverkon digitaalinen sydän.

Vuosien saatossa Coromatic on suunnitellut yli 1000 erilaista konesalia ja palvelintilaa. Seurauksena olemme harjaantuneet ymmärtämään eri yritysten vaatimukset, jotta voimme rakentaa jokaiselle asiakkaalle yksilöllisiä tarpeita vastaavan ratkaisun.

Hyvän konesaliratkaisun löytämiseen ei ole oikotietä. Kartoitamme asiakkaidemme tarpeet vallitsevat olosuhteet huomioiden. Kerätyn tiedon perusteella teemme ehdotuksen parhaasta konesaliratkaisusta.

Teknisessä suunnittelussa ja muotoilutyössä painotetaan itsestään selvien turvallisuusnäkökohtien lisäksi energiatehokkuutta ja ympäristötekijöitä. Näin toimien suunnittelutiimi tuottaa konesaleja, jotka säästävät sekä rahaa että ympäristöä.


Konesali on Coromaticin ydinosaamista

Konesali on ydinosaamistamme

Coromaticin vahvuus on laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen. Työntekijöillämme on erittäin monipuoliset osaamisalueet. Otamme vastuun konesalista kokonaisvaltaisesti ja varmistamme, että kaikki osat ja järjestelmät toimivat yhdessä ja takaavat optimaalisen käytettävyyden.

Vuosien mittaan olemme toimittaneet lukuisiin konesaleihin lämmöntalteenottojärjestelmiä, jotka ovat yksi keino huomioida ympäristöä. Coromaticin tavoite on rakentaa turvallinen konesali rasittamatta ympäristöä tai energiatehokkuutta.

Useimmat konesaliprojektit on rakennettu avaimet käteen -periaatteella. Coromatic vastaa tarvittaessa rakennustöistä, rakennusten suunnittelusta, huoneista tai tehdasvalmisteisista moduuleista, lattian korotuksista, sähköasennuksista – mukaan lukien sähkönsyöttöratkaisut (UPS-laitteet) sekä generaattorit – jäähdytyksestä, palovaroittimista ja -sammuttimista, valvonnasta, BMS-, DCIM- ja PDU-ratkaisuista sekä räkkikaapeista ja tietoverkkokaapeloinnista.

Tarjonta sisältää konesalihankkeen kolme päävaiheetta: ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Näiden vaiheiden aikana otamme tarvittaessa vastuun:

  • Ennen rakentamista: paikan valinnasta, olemassa olevan infrastruktuurin tarkistamisesta, toiminnan jatkuvuuden tarkistamisesta, tarvearvioista, konseptisuunnittelusta sekä viranomaislupien hankinnasta
  • Rakennettaessa: rakentamisesta, asennuksista, projektin vetämisestä ja käyttöönotosta
  • Rakentamisen jälkeen: ylläpidosta ja huollosta, vuositarkastuksista, päivityksistä ja laajennuksista

Coromatic toimii ilman ennalta määriteltyä ratkaisua tai laitevalmistajaa, koska ehdotuksemme perustuvat jokaisen asiakkaan yksilöllisiin toivomuksiin ja tarpeisiin. Ratkaisuja ehdotetaan niiltä toimittajilta, jotka muodostavat sopivimman kokonaisuuden kyseiselle konesalille.


Ota yhteyttä

Suostumus