Kato, mitä sun lapset tekee – Janne Purasen blogi

Meidän keski-ikäisten lapset ovat kasvaneet älypuhelimet kädessään ja appsit luureissaan. He osaavat hyödyntää sujuvasti digitaalisia palveluja arkielämässään. Käyttäjät vaativat yhä nopeampia ja parempia digipalveluja. Mitä tämä kehitys vaatii palvelujen tuottajilta?

Otetaan esimerkiksi itseohjautuvat autot. Älyliikenteen vaatima tekniikka on jo olemassa, mutta lainsäädäntö ja kulkuneuvojen ohjaukseen vaadittava infra rajoittavat vielä autojen käyttöönottoa. Älyliikenteessä nopealla tiedonsiirrolla on olennainen rooli. Robottiauton tulee reagoida sekunnin milliosissa edessä olevaan esteeseen tai muuhun yllättävään tilanteeseen liikenteessä. Tietoa välittävän keskuksen tulee olla lähellä käyttäjiä.

Miksi keskitetty datakeskusratkaisu ei enää riitä? Koska latenssiaika on liian pitkä. Tiedon siirtyminen kauempana sijaitsevaan datakeskukseen ja sieltä takaisin kestää yksinkertaisesti liian kauan. Tässä ajassa auto ehtii jo törmätä yllättäen tielle astuvaan jalankulkijaan.

Edge Computing

Ratkaisu nopeampaan tietojen käsittelyyn on jo olemassa, Egde Computing. Edge Computing – itse käytän termiä etäpesäke – tarkoittaa käytännössä IT-tehon ja reaaliaikaisen laskentatehon tuomista kohteen lähelle. Edge-konttisaleja voidaan rakentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti esimerkiksi teiden ja rautateiden varsille, tuotantolaitosten läheisyyteen sekä muihin kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa tiedonsiirron latenssiaikaa. IOT:n eli esineiden internetin kasvaessa nopeasti datan käsittelyä on hajautettava. Keskitetyn datakeskuksen rinnalle rakennetaan konttikonesaleja, jotka varmistavat riittävän nopean tiedonsiirron. Keskitetyillä konesaleilla on edelleen tärkeä asema tietojen käsittelyssä, varmistuksessa sekä turvaamisessa. Egde-konttisaleissa on tiukka tietoturva ja ulkopuolisten pääsy dataan on estetty.

Tulevaisuus on jo täällä

Mutta palataanpa takaisin lapsiimme eli Z- ja Y-sukupolviin, joita ovat 8-34 -vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Katso mitä he tekevät, niin tiedät miltä tulevaisuutemme näyttää. Nämä sukupolvet ovat jatkuvasti yhteydessä internetiin älypuhelimien ja muiden päätelaitteiden kautta.  Yhteyksien eri palveluihin on toimittava nopeasti ja varmasti. He ovat tottuneet opiskelussaan, työssään ja vapaa-ajallaan käyttämään digitaalisia palvelualustoja, tai jopa luovat itse uusia. Esineet, tuotteet ja palvelut siirtyvät vauhdilla verkkoon.

Robotiikka, tekoäly ja automaatio ovat iso osa tulevaisuuden yhteiskuntaa. Uudet teknologian sovellukset vaativat enemmän tehoa datan siirtoon ja analysointiin. Älyautot, -lentokoneet ja -junat kulkevat kohta ilman kuljettajia, robotit tekevät osan töistämme ja yhä useampaa esinettä ohjataan ilman ihmistä.

Tämä kaikki vaatii isoa muutosta koko yhteiskunnan infraan, mutta myös monen yrityksen IT-ratkaisuun. Yritysten toiminta on hajautettua, kun toimipaikkoja on eri puolilla Suomea tai maailmaa. Enää ei riitä, että dataa siirretään valtameren yli keskitettyyn konesaliin analysoitavaksi ja odotetaan vastausta liian kauan, eli sekunteja. Sinä aikana voi esimerkiksi kaivoksella itseohjautuva dumpperi aiheuttaa huomattavia vahinkoja.

Enkä malta olla viittamatta myös ilmaston lämpenemiseen, joka koskettaa erityisesti lapsiamme. Meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa uusilla tekniikoilla energian tehokkaampaan kierrätykseen ja ilmastonmuutoksen hidastumiseen. Tämän eteen teemme kehitystyötä uuden omistajamme E.On:n kanssa jatkuvasti. Kirjoitan energian kierrätyksestä enemmän seuraavassa blogissani.

Janne Puranen, myyntijohtaja, Coromatic Oy
janne.puranen@coromatic.fi, p. 040 518 8747