Valvonta

Valvonta lisää turvallisuutta

Kriittisten tilojen valvonta, kulunvalvonta ja hälytykset ovat osa Coromaticin tarjontaa. Suojaus liittyy kaikkiin Coromaticin ratkaisuihin, joilla varmistamme kriittisten tilojen keskeytyksettömän toiminnan. Suojaus on kuin liima, joka pitää palaset yhdessä.

Sähkönkäytön johtajuuspalvelut

Yrityksemme tarjoaa osana laajaa palvelutarjontaamme myös sähkökäytön johtajan palveluita.

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun

  • sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (£ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite  tai
  • sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle (£1000 V) osuudelle. Saman yhtenäisen sähkölaitteiston käytön johtajuus voidaan jakaa osiin useammalle riittävän sähköpätevyyden omaavalle henkilölle.

Coromatic voi ottaa hoitaakseen tämän vastuun asiakkaan puolesta tarjoamalla sähkönkäytönjohtan palveluita.


valvonta

Kriittisen järjestelmän valvonta

Konesalin kriittisen infrastruktuurin monitorointi on osa toiminnan jatkuvuuden turvaamista. Kaikki toimintaparametrit sekä energiankulutus voidaan optimoida, integroida ja hallita yhden järjestelmän kautta. Esimerkiksi tilaan asennettavien lämpö- ja kosteusanturien avulla voidaan tarkastella konesalin tilannetta reaaliaikaisesti.

Coromatic tarjoaa kulunvalvontaratkaisuja, joilla vain valtuutetut henkilöt pääsevät kaikkein kriittisimpiin tiloihin. Kulunvalvonta toteutetaan biometristen ja henkilökohtaisten kulunvalvontakorttien avulla. Ratkaisu päästää tilaan vain yhden henkilön kerrallaan, jotta jokainen tilaan tuleva henkilö on jäljitettävissä.

Hälytyksen välittäminen hälytyksen antaneesta tilasta turvayhtiölle on ratkaisujemme toinen keskeinen ominaisuus. Ratkaisuihimme sisältyy myös hälytyksen välityspalvelu. Coromatic laatii aina oikean palvelukokonaisuuden riippumatta kulunvalvonnalle asetetuista vaatimuksista.


Ota yhteyttä

Suostumus