Tekninen riskiarviointi

Coromaticin asiantuntevat huoltoteknikot eivät vain ylläpidä kriittistä järjestelmää tai korjaa laitteita, vaan ennakoimme tulevia riskejä.

Teknisen riskiarvioinnin avulla saat tämän hetkisestä järjestelmästä paremman kuvan. Riskiarvoin tekee yksi tai useampi asiantunteva huoltoteknikko, joka havannoi riskit ja raportoi ne asiakkaalle. Raportti sisältää suosituksia ja mahdollisia tapoja lieventää riskejä.

Tekninen riskiarviointi on räätälöity kyseiseen kohteeseen, jotta arvio voidaan tehdä oikeita työkaluja käyttäen.

Lämpökuvaus on yksi työkaluista, joita käytämme riskiarvioinnissa. Asiantuntijamme voivat tutkia lämpövirtauksia yksityiskohtaisesti ja havaita epäsäännöllisyydet tulosten avulla ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia esimerkiksi sähkökeskukselle tai muille kriittisille järjestelmille.

Polttoaine – tai polttoainesäiliöiden testaukset sisältävät useita näkökulmia kuten tyhjiö- tai polttoaineen puhtausmittauksia. Nämä mittaukset tarjoavat tietoa, joka voi estää koneikon vikaantumisen. Teemme myös polttoainesäiliön puhdistuksia.

Tekninen riskiarviointi saattaa paljastaa joitakin mahdollisia riskialttiita alueita, jotka tarvitsevat lisätutkimuksia sen varmistamiseksi, että järjestelmän toimivuus ei ole olennaisesti vaarantunut. Tällöin Coromaticin konsultointiyksikkö suorittaa täydellisen riskiarvioinnin.


Ota yhteyttä

Suostumus