Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on menetelmä, jonka avulla teknikot voivat tutkia tilan lämmönkulkua yksityiskohtaisesti esimerkiksi konesalissa tai muussa teknisessä tilassa. Lämpökuvaus antaa tarkan tiedon siitä missä ovat tilan kuumimmat ja samalla myös viileimmät kohdat. Tämä on tärkeää kun suunnitellaan teknisen tilan jäähdytystä ja lämmön talteenottoa. Kuvauksen avulla havaitaan epäsäännönmukaisuudet ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä. Samalla tilan ja sen komponenttien (esim. jäähdytys ja jännitekojeisto) potentiaaliset viat havaitaan jo varhaisessa vaihessa.

 

Lämpökuvaus myös ennaltaehkäisee vikoja

Kiinteistön sähkökeskusten lämpökuvauksella voidaan tehokkaasti ehkäistä viallisista liitoksista tai hapettuneista kontaktipinnoista johtuvia sähköpaloja. Lämpökuvauksella havaitaan myös ylikuormittuneet johtimet, jolloin kuormaa pystytään jakamaan ennen sulakkeen palamisen aiheuttamaa järjestelmän käyttökatkosta. Lämpökuvat ovat still-kuvia ja vain tarkastuksen hetkellä olemassa olevat viat voidaan dokumentoida. Löytämällä vialliset komponentit ja liitännät hyvissä ajoin, tulipalo ja seisokit voidaan estää.

Taloteknisten järjestelmien lämpökuvauksella havaitaan myös pumppujen ja ilmanvaihtokoneiden osien kuluminen ja kunnossapitotoimenpiteet pystytään suorittamaan ilman ennakoimattomia käyttökatkoksia järjestelmissä.

On välttämätöntä, että laitteita käyttävät pätevät henkilöt, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus termografian suorittamiseen. Lämpökuvaksen pohjalta tehdyt parannukset ja korjaustyöt maksavat lämpökuvavauksen takaisin lyhyessä ajassa.Ota yhteyttä

Suostumus