Koestukset

Mitä tapahtuisi, jos kriittinen järjestelmä menettäisi kokonaan sähkönjakelun? Toimiiko järjestelmä suunnitellusti kaikissa tilanteissa? Onko organisaatio valmis toimimaan tällaisessa tilanteessa?  Kaikki kriittiset järjestelmät edellyttävät asianmukaista varautumista vaaratilanteisiin sekä koulutuksen ja testaamisen sen varmistamiseksi.

Koestukset (Black out –testit) tehdään kriittisiin, korkean käytettävyyden omaaviin järjestelmiin ja Coromaticin vankalla kokemuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko rakennuksen sähkönjakelu kantaverkosta katkaistaan ja testissä simuloidaan sähköverkon sähkökatkosta.
Tämä edellyttää asianmukaista suunnittelua ja valmistelua, jotta liiketoimintaa ei vaaranneta. Coromatic konsultointi suunnittelee ja johtaa testin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantuntevat ja pätevät teknikot ovat paikan päällä testin aikana varmistaakseen ja dokumentoidakseen järjestelmän suorituskyvyn sähkönjakelun osalta. Tähän kuuluvat generaattorit, UPSit ja koko kiinteistön sähkönjakelu.

Testi dokumentoidaan kaikkien tapahtumien ja toteutettujen toimenpiteiden osalta. Tämä mahdollistaa syväanalyysin teknisen koeajon jälkeen.

Koestukset ylläpitävät toimintanne joustavuutta ja hallinnointia. Se auttaa myös järjestelmän ylläpitäjää osoittamaan johdolle kriittisen järjestelmän toimivuuden kaikissa olosuhteissa.


Ota yhteyttä

Suostumus