Elinkaaren seuranta

Kriittiset järjestelmät on suunniteltu toimimaan optimaalisesti niiden suunnitellun käyttöiän aikana. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ja elinajan pidentämiseksi niiden on oltava sopivassa toimintaympäristössä.

Elinkaaren riskien seurannan tarkoituksena on varmistaa, että kriittiset järjestelmät todella toimivat valmistajien määrittelemien raja-arvojen tai parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tämä auttaa pienentämään elinkaarikustannuksia ja varmistaa suorituskyvyn valmistajan standardien mukaisesti.

Esimerkkinä voidaan mainita, että kaikilla akuilla on nimellinen kapasiteetti, joka on määritelty tietyissä olosuhteissa. Mikäli nämä lämpötila- ja kosteusolosuhteet eivät toteudu, tämä voi lyhentää akun elinkaarta tai toimintavarmuutta sähkökatkosten yhteydessä.

Coromatic tarjoaa kahta eri elinkaaririskien seurantaa. Yksi niistä on off-line -seuranta, jossa reaaliaikaiset tiedot kerätään ja tallennetaan paikallisesti paikan päällä. Sen jälkeen ne kerätään ja analysoidaan myöhemmin, esimerkiksi osana kuukausittaista tarkistamista. Mittauspisteistä saadaan arvot, joita voidaan verrata raja-arvoihin.

Verkossa tapahtuva valvonta mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan sekä tekniset hälytykset, jotka voivat käynnistää esimerkiksi puhelun tai viestin, mikäli raja-arvot ylittyvät. Tämä mahdollistaa myös jatkuvan tiedon analysoinnin ja mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamisen – ennen kuin ne tapahtuvat.


Ota yhteyttä

Suostumus