Huolto

Coromaticin huolto ja kunnossapito on yksikkö, joka on erikoistunut kriittisten tilojen keskeytyksettömän toiminnan eri osa-alueisiin. Huolto-organisaatio on koulutettu varavoiman ja jäähdytyksen huoltotehtäviin. Koska Coromaticin palvelutoiminta on valtakunnallista, asiakkaamme voivat luottaa saavansa oikean teknikon oikeaan paikkaan sovitun vasteajan puitteissa.

Coromatic tarjoaa kriittisten järjestelmien ennaltaehkäisevää huoltoa ja päivystystä 24/7. Kun Coromatic rakentaa ja käynnistää uusia toimitiloja, samat teknikot, kumppanit ja erityisasiantuntijat ovat mukana työssä. Yksinkertaistettuna Coromaticin työ on pitää laitokset käynnissä. Joka päivä. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi sairaalat, konesalit, tehtaat, voimalaitokset, hotellit, pankit, vakuutusyhtiöt ja lentokentät.

Coromaticin koulutetut teknikot hallinnoivat kriittisiä tiloja, ja jokaisella teknikolla on uusimmat sertifikaatit tavarantoimittajiemme uusimpien tuotteiden käyttöön. Coromatic voi ottaa kokonaisvaltaisesti vastuun asiakkaidemme kriittisistä tiloista yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Varmistamme, että kaikki toimii ilman keskeytyksiä.

Osana jatkuvaa palvelu- ja huoltomallia Coromaticin erityisasiantuntijat menevät paikan päälle analysoimaan ja tunnistamaan yksittäiset ongelmat ja kehittämään niihin ratkaisut. Usein korjaus voidaan suorittaa jo ensimmmäisellä käynnillä, mikäli laitteet ovat entuudestaan tuttuja. Siksi parasta huoltoa saa tekemällä monivuotisen kunnossapitosopimuksen Coromaticin kanssa.

Huolto ja dokumentointi

Coromaticin henkilökunta ymmärtää asiakkaiden kriittisiin tiloihin liittyvän palvelutoiminnan sekä ongelmatilanteiden dokumentoinnin ja koordinoinnin tärkeyden. Siksi Coromaticin palvelukoordinaattorit käsittelevät ja hallinnoivat kaikkea viestintää ja palautetta asiakkaiden kanssa. Tuloksena on helppo pääsy suunniteltuihin ja jo toteutettuihin tehtäviin sekä kaikkiin muihin asiakkaan tietoihin Coromaticin palvelujärjestelmässä.

Puh: 010 231 6069

Yksi SPOC, useita vastaajia

Olipa avuntarve millainen tahansa, Coromaticin asiakkaat saavat yhteyden tukipalveluumme helposti ja nopeasti, yhden SPOCin eli palvelupuhelinnumeron kautta. Palvelukutsun saapuessa teknikot tarkastavat muuttuneet olosuhteet ja tekevät tarvittavat muutokset asetuksiin. Jos suuret muutokset ovat tarpeen, he keskustelevat niistä asiakkaan kanssa.
Yksi puhelinsoitto ratkaisee kaikki ongelmat.

Ennaltaehkäisevä huolto

Aikataulutettujen toimintojen avulla Coromatic pitää huolen, että asiakkaiden toimintaympäristöä ylläpidetään ja huolletaan keskeytyksettömän liiketoiminnan turvaamiseksi.

Jokaisen toiminta-alueen teknikko suorittaa säännöllisin väliajoin ennaltaehkäiseviä huoltoja asiakkaiden kriittisten tilojen jokaiselle toiminnolle. Coromaticin henkilökunta tekee palvelukäyntejä lainsäädännön ja muun sääntelyn huomioiden. Palveluaikataulu kertoo, milloin asiakkaat voivat odottaa palvelukäyntejä. Palvelutoimet kirjataan Coromaticin palvelujärjestelmään jokaisen palvelukäynnin jälkeen.

Teknikot paikan päällä

Palveluteknikot lähetetään paikan päälle ongelmatilanteen syntyessä. Tämä tapahtuu automaattisesti hälytyksen tai asiakkaan henkilökunnan yhteydenotosta. Coromaticin teknikot ovat valmiudessa kellon ympäri suorittamaan tarvittavat palvelut, mikäli palvelusopimuksessa on näin sovittu.

Vuositarkastus

Vuositarkastus on Coromaticin palvelu kriittisen tilan vuosittaiseen kokonaistarkastukseen. Coromaticin teknikot tarkastavat tilan yleisen kunnon ja kartoittavat muutoksia, kuormitusta, mittoja ja lämpötilaa. Löydöksistä tehdään kirjallinen raportti, toimintasuunnitelma sekä suositukset toimenpiteille ja muutoksille.

Lämpökuvaus

Lämpökuvan avulla teknikot voivat tutkia tilan lämmönkulkua yksityiskohtaisesti. Lämpökuvan avulla he havaitsevat epäsäännönmukaisuudet ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä. Tilan ja sen komponenttien (esim. jäähdytys ja jännitekojeisto) potentiaaliset viat tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Ammattitaitoinen konesalin siivous

Konesalit on siivottava säännöllisesti, jotta tilat pysyvät puhtaina ja suojelevat näin herkkiä laitteita. Coromaticin erikoiskoulutettu henkilökunta tekee työn tilakohtaisesti ja laajalla kokemuksella kriittisten tilojen, kuten konesalien, siivouksesta. He ymmärtävät tilojen asettamat erityisvaatimukset.

Helpon saatavuuden vakuutuskäytäntö

Asiakkaat saavat Coromaticin kanssa tehdyn operatiivisen palvelusopimuksen myötä jatkuvan ylläpidon kriittisiin tiloihinsa niiden yksilöllisten olojen ja tarpeiden mukaisesti, sekä lupauksen vasteajasta, jossa teknikko saapuu paikalle. Kehitämme yhteistyössä asiakkaamme kanssa heidän tarpeisiinsa perustuvan sopimuksen palvelun saatavuudesta, kustannuksista ja eri käyttökohteista. Näin varmistetaan, että asiakkaan tarpeet saavat vaadittavan palvelutason


Coromatic huolto

Ota yhteyttä

Suostumus