DRUPS varavoimatekniikkaa Tieto Oyjlle

Euroopan ensimmäinen uuden tekniikan varajärjestelmä Espooseen

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti maailmassa. Kaikki tiedostot ja materiaalit tallentuvat fyysiselle palvelimelle, joka tarvitsee sähköä toimiakseen. Vanhat konesalit eivät täytä nykyaikaisten pilvipalveluiden vaatimuksia. Coromatic Oy on toimittanut Euroopan ensimmäisen uuden tekniikan varavoimajärjestelmän Espooseen.


Tieto Drups case

UPSista DRUPsiin

Coromatic on toimittanut Tieto Oy:n datakeskukseen Espooseen design-palkitun Hitec Power Pro 2700 -laitteen, joka turvaa sähköntuotannon sähkökatkon aikana. Tiedolle toimitettu yksikkö on ensimmäinen Eurooppaan toimitettu Hitec Power Pro 2700 edustava DRUPS-laite, jossa yhdistyvät UPSin ja dieselmoottorin toiminnot. Laite painaa 26 tonnia ja sen pituus on 8 metriä.
Perinteisissä varavoimaratkaisuissa UPS-laite (Uninterruptible Power Supply) ja varavoimakone ovat erillisiä yksiköitä. Sähkökatkoksen yhteydessä tulisi 10-15 sekunnin katkos, jos UPS-laite ei turvaisi varavoimakoneen käynnistysaikaa. Tästä katkoksesta aiheutuisi suurta haittaa konesalin toiminnalle tai mille tahansa tuotantolaitokselle. DRUPSin (Diesel Rotary UPS) dieselmoottori käynnistyy 2 sekunnissa.

DRUPS-laite säästää huomattavasti lattiatilaa ja laitteita voidaan asentaa modulaarisesti useampia.  Laitteen yksinkertaisen, uuden tekniikan ansiosta mahdollisia vikaantuvia pisteitä on vähemmän ja käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta. Laite toimii ympäristöystävällisesti ilman akkuja, eikä ongelmajätettä synny.

DRUPSien kysyntä kasvaa voimakkaasti ja Suomessa niitä on tällä hetkellä käytössä vain parisen kymmentä. Datakeskuksen lisäksi terveydenhuolto ja sairaalat ovat kiinnostuneita käyttövarmoista DRUPS-laitteista.

Datan määrä jatkaa kasvuaan

Datan määrän kasvulle ei näy rajoja. Digitalisaatio, asioiden internet, alustoihin perustuvat liiketoiminnat ja niiden ekosysteemit etenevät kiihtyvällä tahdilla. Viranomais- ja pankkiasiointi siirtyy verkkoon ja tiedostodata lisääntyy. EU:n tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö tiukentuu vuonna 2018 voimaan astuvan tietosuojalainsäädännön myötä. Pelkästään älypuhelimilla otettujen ja tallennettujen kuvien määrän on ennustettu olevan maailmassa lähes 5 biljoonaa vuonna 2017 (lähde: www.resourcemagonline.com). Vanhat konesalit eivät täytä nykyaikaisten pilvipalveluiden vaatimuksia. Turvallisten ja käyttövarmojen datakeskusten kysyntä kasvaa ja konesalit ovat tulossa osaksi kriittistä infrastruktuuria.

​— Datakeskuksissa sähkönsyötön ja tietoliikenteen on toimittava keskeytyksettä ja varmasti. Kriittisen tilan ydinkokonaisuuteen kuuluvat toimintastrategia, suunnittelu, integraatio ja ylläpito. Jatkuvuuden turvaamiseen tarvitsemme luotettavia kumppaneita, kuten Coromaticin asiantuntemusta ja palveluita, kiittää Tieto Oy:n Veijo Terho, Manager Data Center Facilities.

Yhteiskunnallista synergiaa

Energian kierrätysasioiden huomioiminen sekä ympäristötietoisuus ovat lisääntymässä ja uusia toimintamalleja kehittyy. Konesalin perustaja joutuu investoimaan miljoonia. Paikalliset energiayhtiöt puolestaan tarvitsevat varavoimantuottajia sähkön kulutushuippuihin esimerkiksi kovilla pakkasilla. Konesalin perustaja pystyisi kuolettamaan investointejaan myymällä varavoimaa energialaitoksille tarvittaessa.   Lisäksi varavoimalaitteen hukkalämpö voidaan johtaa esimerkiksi kunnalliseen kaukolämpöverkkoon ja hyödyntää paikallisessa energiantuotannossa.

Hitec Power Pro 2700 -laitteen mitat:

  • Leveys 1,6 m, pituus 8,0 m ja korkeus 2,5 m
  • Paino: 26 tn

UPS-järjestelmä: Uninterruptible Power Supply, keskeytymätön virransyöttö

DRUPS-järjestelmä: Diesel rotary uninterruptible power supply, keskeytymätön virransyöttö dieselmoottorin avullaCoromatic
Coromatic on johtava kiinteistön kriittisten järjestelmäratkaisujen, kuten konesalien, toimittaja. Coromatic turvaa sähkön ja tietoliikenteen saatavuuden kriittisten toimintojen osalta. Kattava tarjonta pitää sisällään kaiken neuvonta- ja suunnittelupalvelusta toimituksiin, huoltoon ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Asiakkaitamme ovat datakeskukset, sairaalat, teollisuusyritykset, julkishallinto sekä muut kriittiset kiinteistöt.

Coromaticilla on yli 580 työntekijää Pohjoismaissa ja muualla maailmassa. Yhtiö on toimittanut ratkaisujaan yli 50 maahan eri puolilla maailmaa. EQT ja Coromaticin työntekijät omistavat yrityksen.