Data turvassa joka hetki

Liiketoiminnan ajurina on yleensä voiton tuottaminen, mutta yhtä tärkeää on riskien minimoiminen. Yritykset tunnistavat yleensä helposti taloudelliset riskinsä, mutta digitalisoituvassa maailmassa talouden tasapaino ei riitä. Datan tulee olla turvattu, jotta liiketoiminta voi ylipäätään jatkua. Kuten kruununjalokivet, yrityksen kriittiset toiminnot ja tiedot tarvitsevat ympärilleen asianmukaiset tilat sekä aukottomat järjestelmät.

— Digitalisaation edetessä teknisiin riskeihin varautuminen ja niiden ehkäiseminen käyvät entistä tärkeämmiksi. Esimerkiksi varavoima-, UPS- ja jäähdytysratkaisut ovat yhä tärkeämpiä. Coromatic on erikoistunut toiminnan kannalta kriittisten järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, huoltoon sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Lupauksemme on ”Toiminnot turvattu 24/7”, kertoo Coromatic Oy:n toimitusjohtaja Marianne Hynninen.

Data ja tietoliikenne aina saatavilla

Kokemusta ja tietotaitoa on kertynyt kosolti. Coromatic rakentaa yli 75 konesalia vuodessa eri puolille maailmaa ja toimittaa varavoima- ja jäähdytysjärjestelmiä pääkonttoreihin, tehtaisiin ja sairaaloihin. Asiakkaina on suuria toimijoita kuten CGI, Swedbank ja KONE. Esimerkiksi CGI:lle on sovitut SLA:t ja asiakas voi nukkua yönsä rauhassa.

— Pääkonttoreissa teleratkaisut ja varavoima kannattaa suunnitella jo projektin alkuvaiheessa ja ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet mm. langattomien verkkojen ja varavoiman osalta. Coromatic voi myös investoida asiakkaan puolesta ajantasaisiin ratkaisuihin, jolloin asiakas voi päivittää ratkaisunsa, vaikka sille ei olisi varattu investointibudjettia, Hynninen toteaa.


Coromatic ja Digita yhteistyössä

Kumppanina Digitalle

Usealle asiakkaalle, esimerkiksi Digitalle, Coromatic on kumppani, ei pelkästään tavaran- ja palveluiden toimittaja. Yhteistyössä Digitan kanssa syntyivät esimerkiksi Digitan data centerin laitetilat Pasilaan ja Hollolaan. Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weck ström on ollut kumppanuuteen tyytyväinen.

— Coromatic tuottaa asiakkaalle kokonaisratkaisuja, ottaa asiakkaan ongelman omakseen ja etsii siihen innovatiivisen ratkaisun. Coromaticin kanssa on helppo toimia sujuvan yhteistyön ja nopean reagoimisen ansiosta, hän sanoo.