Laatusertifikaatti

Laatusertifikaatti (ISO 9001 ja ISO 14001) on myönnetty koko Coromaticin konsernille sekä sen jokaiselle toimintayksikölle Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. ISO-järjestelmä ja sen myötä kehitetyt toimintamallit ja prosessit ohjavat toimintaamme laadun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden osalta.

Laatusertifikaatti ja laadun hallinta

Coromatic pyrkii aktiivisesti  vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja työskentelee ahkerasti ylittääkseen asiakkaan odotukset. Työntekijämme pitävät jatkuvasti yllä  osaamistaan ja parantavat heidän ammatillista asiantuntemustaan sekä sitoutuvat tarjoamaan korkeaa toiminnan laatua.

Ympäristösertifikaatti ja ympäristön hallinta

Coromatic toimii vähän ympäristöä kuormittavasti ottaen huomioon taloudelliset ja tekniset edellytykset. Työntekijät ovat ympäristöasioiden vaikutuksista tietoisia ja omalta osaltaan pyrkivät parantamaan yhtiön ja asiakkaiden ympäristönsuojelun tasoa.

Auditoinnit ja prosessit

Kaikki Coromaticin pohjoismaiset toimipisteet auditoidaan niin, että koko sertifioitu järjestelmä tulee arvioiduksi kerran kolmessa vuodessa. Teemme myös sisäisiä auditointeja ristiin eri maiden välillä ja kullekin prosessille on nimetty prosessin omistaja, joka vastaa prosessien kehittämisestä.

Laatujärjestelmä ja siihen liittyvät prosessikuvaukset ja ohjeistukset ovat jo tällä hetkellä kaikkien toimipisteiden käytössä. Laatusertifikaatti on jatkuvan työn tulos ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen Coromaticilla.
 
 


Coromatic ISO-sertifikaatti

Ota yhteyttä