Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Jatkuvaa työtä laadun, ympäristön ja turvallisuuden hyväksi

Coromatic pyrkii aktiivisesti  vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja työskentelee ahkerasti ylittääkseen asiakkaan odotukset. Työntekijämme pitävät jatkuvasti yllä  osaamistaan ja parantavat heidän ammatillista asiantuntemustaan sekä sitoutuvat tarjoamaan korkeaa toiminnan laatua.


Laatu ja ympäristö

Ympäristö huomioon ottaen

Coromatic toimii vähän ympäristöä kuormittavasti ottaen huomioon taloudelliset ja tekniset edellytykset. Työntekijät ovat ympäristöasioiden vaikutuksista tietoisia ja omalta osaltaan pyrkivät parantamaan yhtiön ja asiakkaiden ympäristönsuojelun tasoa.


Konesalien energiatehokkuuden tukija

Coromatic on osa EU Code of Conduct for Energy efficiency in Data centres järjestelmää, joka vie yritysprofiiliamme vielä askeleen lähemmäksi vihreää IT ajattelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haastamme asiakkaitamme optimoimaan energiankulutuksensa ja me raportoimme siitä seuranneet säästöt.

COC Endorser Coulor


Ota yhteyttä

Suostumus