Kumppaniohjelma

Kumppaniohjelma on yhteistyötä ja toiminnan kehittämissä yhdessä luotettavien kumppanien kanssa. Yritysasiakkaan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on toimintamme keskiössä kun rakennamme kriittistä infrastruktuuria asiakkaallemme. Teemme perusteellisen toteutusehdotuksen, joka kattaa kaiken konsultoinnista ja suunnittelusta avaimet käteen -asennuksiin ja palveluihin. Usein toteutukseen tarvitaan myös luettavia kumppaneita, kuten suunnittelutoimisto, tavarantoimittajia ja aliurakoitsijoita.


Coromatics partnerstrategi

Coromaticin asiakkaita ovat esimerkiksi konesalit, sairaalat, tehtaat, sähkö- ja vesilaitokset sekä yritysten pääkonttorit, pankit ja vakuutusyhtiöt. Coromatic käyttää usein kumppaneita ja erityisasiantuntijoita toiminnan jatkuvuuden ja IT-turvallisuuden aloilta voidakseen toimittaa parhaat mahdolliset ratkaisut jokaisen asiakkaan tarpeisiin.

Coromaticin missio on varmistaa, että asiakkaat kokevat yhteistyömme sataprosenttisen luotettavaksi. Siksi työskentelemme jatkuvasti kumppaniohjelmamme ja toimittajaverkostomme parissa, jotta voimme optimoida yhteistyömallimme ja varmistaa toimitusten yhteisen laatutason.

Laatu, toimitusvarmuus, kustannustehokkuus ja innovatiivisuus luonnehtivat Coromaticin kumppanuussuhteita, jotka perustuvat hyväksi havaittuihin toimintatapoihin.

Kumppaniohjelma on yhteistyötä parhaimmillaan

Coromaticin visio on pysyä aina sovituissa suunnitelmissa ja aikatauluissa. Coromatic odottaa myös, että kumppanit ovat valmiita tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut yhteisille asiakkaillemme sekä sopeutumaan markkinoiden muuttuvaan kysyntään. Kumppanimme suhtautuvat Coromaticin tavoin intohimoisesti innovatiivisiin ideoihin ja uusiin ratkaisumalleihin.

Coromaticin kumppanien tulee noudattaa:

  • Kaikkia vaadittavia ympäristö- ja säätelyvaatimuksia
  • Coromaticin ohjesääntöä
  • ISO9000- ja ISO14000 -standardeja
  • Coromaticin osto-ohjesääntöä, turvallisuuslausumaa ja sopimusten salassapitovelvollisuuksia


Ota yhteyttä

Suostumus