ISO sertifikaatti

ISO-sertifikaatti (ISO 9001 ja ISO 14001) on myönnetty koko Coromaticin konsernille sekä sen jokaiselle toimintayksikölle Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. ISO-järjestelmä ja sen myötä kehitetyt toimintamallit ja prosessit ohjavat toimintaamme laadun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden osalta.

Auditoinnit ja prosessit

Kaikki Coromaticin pohjoismaiset toimipisteet auditoidaan niin, että koko sertifioitu järjestelmä tulee arvioiduksi kerran kolmessa vuodessa. Teemme myös sisäisiä auditointeja ristiin eri maiden välillä ja kullekin prosessille on nimetty prosessin omistaja, joka vastaa prosessien kehittämisestä.

Laatujärjestelmä ja siihen liittyvät prosessikuvaukset ja ohjeistukset ovat jo tällä hetkellä kaikkien toimipisteiden käytössä. Laatusertifikaatti on jatkuvan työn tulos ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen Coromaticilla.


Coromatic ISO-sertifikaatti

Ota yhteyttä

Suostumus