Case Hyvinkään sairaala: Jäähdytys osana kriittistä järjestelmää

Coromatic valikoitui vedenjäähdytysyksiköiden ja varavoimajärjestelmän toimittajaksi Hyvinkään sairaalaan.

Hyvinkään sairaalan laajennusosa tarjoaa palveluja lähes 200 000 lähialueen asukkaalle. Uusi H-rakennus valmistui vuoden 2018 lopulla ja se on Hyvinkään kaupungin ja Uudenmaan terveydenhuoltoalueen (HUS-Kuntayhtmä) yhteishanke. Rakennukseen kuuluvat vuodeosastot, lasten osasto, psykiatrinen osasto ja kuntoutuspalvelut. Sairaalassa on yhteispäivystys, joka tuottaa Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen. Sairaala toimii myös opetussairaalana. Sairaala on ottanut käyttöön modernin lähestymistavan synnytykseen ja gynekologiseen toimintaan uuden huipputekniikan ja uusien tilojen myötä.  

Koska päitystyksessä käy vuosittain yli 50 000 potilasta, mukavuustekijät nousevat tärkeäksi osaksi rakennuksen sisätiloja. ilmastointilaitteiden on taattava potilaiden hyvinvointi ja samalla vastata lääketieteelliseen toimintaan (käyttöhuoneisiin) ja potilastiedostoihin (tietokeskuksiin) liittyvien toimintojen tarpeisiin.Jäähdytysjärjestelmäksi valittiin Climavenetan energiatehokkaat  FOCS-W / S 1502 ja i-FX-W (1 + i) / S 1752 jäähdyttimet 1005 kW: n kokonaisjäähdytyskapasiteetille. Jäähdyttimet ovat käytössä hiljaisia, joka antaa akustisen mukavuuden potilaille . I-FX (1 + i) -jäähdyttimien valikoima on suunniteltu toimimaan erittäin korkealla tehokkuudella sekä täydessä että osittaisessa kuormituksessa. Jäähdyttimien lisäksi sairaalan teknisiin tiloihin asennettiin 3 Climavenetan ABU vakioilmastointikonetta.

Coromatic toimitti julkisen hankinnan kautta myös varavoimajärjestelmän, joka turvaa sairaalan uuden H-rakennuksen sähkönjakelua. Varavoimakoneikon kokoonpano muokattiin kohteeseen sopivaksi Coromaticin omassa kokoonpanotehtaassa Ruotsin Östersundissa.

Kysy lisätietoja projektista:

Coromatic Oy
Janne Puranen
p. 010 231 6060