Case Data Center Fortlax

Kun Coromatic alkoi hallinnoida Fortlaxin konesalia, lisääntyi  järjestelmän käyttövarmuus ja toiminnan kustannustehokkuus. Fyysisen infrastruktuurin operatiivisen hallinnoinnin ulkoistaminen oli osa yrityksen strategiaa.

Tähän sisältyy esimerkiksi sen varmistaminen, että virranjakelu toimii aina, että datakeskuksen jäähdytysjärjestelmä on oikein mitoitettu sekä toimiva, ja että varavoimajärjestelmä ja UPSit sekä sammutusjärjestelmät ja muut turvajärjestelmät ovat säännöllisesti huollettuja ja testattuja.

Lue koko Case Study englanniksi